Skriv ut

Nätverk region:Avtal 2020

IKEM:s regionala nätverksträffar ger dig möjlighet att träffa kollegor, utbyta erfarenheter och knyta nya kontakter. Vi fokuserar på Avtalsförhandlingarna 2020. Lars Askelöf, förhandlingschef och Jonas Hagelqvist, vd på IKEM medverkar.

Avtalsförhandlingarna 2020 – kom och diskutera med oss om kollektivavtalen!

Den 1 april 2020 ska våra nya kollektivavtal vara på plats för den nya avtalsperioden som kan omfatta allt från ett till tre år. Det finns många viktiga förutsättningar som har betydelse för industrins möjligheter att bedriva en framgångsrik verksamhet. Kollektivavtalen berör en del av dessa förutsättningar.

  • Vilka frågor är viktiga för er verksamhet?
  • Finns det hinder i våra kollektivavtal som gör det svårt att bedriva en effektiv verksamhet?

Detta är frågor som vi vill höra er berätta om och som vi vill diskutera med er. Det är viktigt för oss att vi får kunskap om era synpunkter och få veta vilka förbättringsområden som ni ser som de mest prioriterade.

På de regionala nätverksträffarna kommer vi att berätta om förutsättningarna för de kommande avtalsförhandlingarna och vilka frågor som utöver löner som vi tror facken kommer att aktualisera i förhandlingarna. Och så vill vi få en diskussion med er som är medlemmar i IKEM om era viktiga frågor.

Det är flera parter som förhandlar och det går att reformera avtalen helt vid ett förhandlingstillfälle. Men kunskap om de frågor ni prioriterar högst är nödvändigt för oss som förhandlar i såväl kortsiktigt som långsiktigt perspektiv.

Välkommen att diskutera avtalsfrågor med oss som en del av förberedelserna inför förhandlingarna nästa år!

På de regionala nätverksträffarna medverkar förhandlingschef Lars Askelöf eller vd Jonas Hagelqvist och regionansvarig.

Plats och datum

Region Södra Sverige
15 mars Lund

Region mellansverige
20 mars Falun
29 mars Norrköping
2 april Karlskoga
16 april Lidköping

Region Sydöstra Sverige
10 april Växjö
16 april Värnamo

Länklista

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in