Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Är ert företag anslutet till Responsible Care®?

Rapporteringen av KPI:er till Responsible Care ® pågår för fullt bland våra medlemsföretag. Den sammanställning som IKEM gör varje år är viktig för att visa på branschens förbättringar. Är ditt företag inte med i Responsible Care® har ni nu chansen att ansluta er till programmet och bidra.

Responsible Care® startade 1985 i Kanada och är idag spritt över hela världen. Det är ett frivilligt program som är enkelt att ansluta sig till.

IKEM sammanställer varje år det svenska resultatet för att se vilka framsteg som gjorts från föregående år. Sammanställningen skickas sedan till CEFIC och FECC som sammanställer resultatet på europeisk nivå.

Om ert företag inte är anslutet till programmet är det i år ett bra tillfälle att ansluta sig. Förutom att ni bidrar med underlag som visar på kemiindustrins ansvarstagande kommer ni under 2021 få tillgång till ett nytt självskattningsverktyg.

Verktyget är webbaserat och med hjälp av det får ni förslag på förbättringsområden samt en möjlighet att jämföra er med andra företag. CEFIC och FECC har tagit fram verktyget och för att underlätta för företagen så tar verktyget hänsyn till vilket ISO-ledningsverktyg som ert företag certifierats mot.

Kontakta Björn Lindberg eller Kristina Neimert Carne om du vill veta mer om Responsible Care®.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in