Skriv ut
IKEM-index för perioden Q3 2016–maj 2020 över inhemsk försäljning samt exporten. Indexvärde under 100 markerar avmattning (kontraktion) i volym.

Återhämtningen dröjer för kemi- och plast och gummiindustrin

Kemi-, plast- och gummiindustrin är fortfarande hårt drabbade av coronakrisen. Index för maj hamnar på 71 – en klar recession. Det visar IKEM:s extra konjunkturbrev som kommer ut i dag. Verksamhetsförutsättningarna varierar dock stort mellan de olika delbranscherna, kemi-, läkemedel, plast- och gummi samt raffinaderi. När alla slås samman landar produktionsindex på 85.

I coronakrisens spår varierar verksamhetsförutsättningarna stort för kemiindustrins olika delbranscher. Värst drabbade är kemi- samt plast- och gummiindustrin. Läkemedelsindustrin däremot är mer eller mindre frikopplad från den ekonomiska konjunkturen och kan till och med ha gynnats av coronakrisen.

― Kemi- samt plast- och gummiindustrin är mycket konjunkturkänsliga. För ett plastföretag till exempel, som är leverantörer till bilindustrin, tvärdog leveranserna då svensk och europeisk fordonsindustri drog i handbromsen. När fordonsindustrin nu kommer igång igen är vägen lång innan produktionsnivåerna når upp till precorona nivåer – plastföretaget kan bara hoppas på en så snabb återstart som möjligt, säger Carl Eckerdal, chefekonom IKEM. 

En femtedel av företagen inom kemi-, plast- och gummiindustrin använder sig av korttidspermitteringar för att överleva coronakrisen. Samtidigt ligger antalet nyanställda i nivå med antalet uppsagda/varslade när data från alla delbranscher slås ihop. Korttidspermitteringarna verkar alltså ha använts på rätt sätt – för att rädda arbetstillfällen under en exceptionell kris.

Nu ställer sig företagen frågande till att bidragen för korttidspermitteringarna ska upphöra i slutet på juli. Många av företag tror att krisen kommer ha en tydligt negativt inflytande på världsekonomin under lång tid.

― Även med ett gynnsamt förlopp, motsvarande de mest optimistiska förutsägelserna, kommer det ta tid för världsekonomin att återhämta sig. Djupa dippar kräver nämligen ännu större uppgångar för att nå tillbaka till utgångsläget, kommenterar Carl Eckerdal, chefekonom IKEM. 

Läs hela konjunkturbrevet här

Carl Eckerdal medverkar i DI TV

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in