Skriv ut

Avmattning och vikande export - coronaeffekten tydlig inom kemiindustrin

Corona-krisen orsakade minskad export första kvartalet 2020 för den femtedel av svensk industriproduktion som utgörs av branscher plast-, kemi-, läkemedels- och petroleumindustri, det visar IKEM:s konjunkturrapport för Q1.

Index över exportvolymen blev 94 första kvartalet för kemiindustrin (plast-, kemi-, läkemedels- och petroleumindustri), vilket indikerar en avmattning (indexvärde över 100 markerar tillväxt). För mars månad låg index på 85.

― Coronakrisen ligger som en våt filt över hela världsekonomin, men den slår väldigt olika mot olika företag. De stora förlorarna finns framför allt bland små till medelstora företag med en stor del av sin försäljning till fordonsindustrin, berättar Carl Eckerdal.

För läkemedelsindustrin och delar av kemiindustrin samt plastföretag med leveranser till bland annat livsmedels- och läkemedelsindustrin har dock efterfrågeläget varit betydligt stabilare. Medan många företag anger produktionsbortfall på upp till 80 procent och några enstaka fall rapporterar om mer eller mindre nedstängda produktionsenheter, rapporterar andra om ökad försäljning.

Många IKEM-företagen använder sig nu av korttidspermitteringar för att rädda ekonomin. Ungefär en tredjedel av företagen har hittills utnyttjat den möjligheten. Denna andel ökar dock snabbt och ungefär vartannat IKEM-företag räknar med att korttidspermittera hela eller delar av sin personal.  

Läs hela konjunkturrapporten här 

Läs IKEM:s pressmeddelande 

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in