Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Barnomsorg för samhällskritiska verksamheter

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram föreskrifter och allmänna råd som ska säkra barnomsorg för barn och elever som har behov av omsorg för att samhällsviktiga verksamheter ska kunna upprätthållas även i ett läge där förskolor och grundskolor är stängda.

Bestämmelserna i korthet innebär att kommuner är skyldiga att, även vid en tillfällig stängning av förskolor och grundskolor, erbjuda barnomsorg för barn vars vårdnadshavare arbetar inom en samhällsviktig verksamhet inom vissa angivna samhällssektorer. Dessa vårdnadshavare ska erbjudas barnomsorg i den omfattning som behövs för att samhällsviktiga verksamheter ska kunna upprätthållas.

Det är kommunen som ska avgöra i varje enskilt fall vem som har rätt till barnomsorg enligt bestämmelserna och det är upp till de vårdnadshavare som anser sig berörda att ansöka om barnomsorgen. Behovet kan behöva styrkas av vårdnadshavaren genom intyg från arbetsgivaren.

MSB poängterar att de föreskrifter och annan form av information kring detta som ges ut av MSB endast ska användas som stöd för att avgöra vilka verksamheter som anses som samhällsviktiga. I slutändan är det upp till varje kommun att bestämma vem som ska erbjudas barnomsorg om skolor och förskolor stängs. Det är också upp till varje kommun att bestämma hur man avser att handlägga sådana ärenden.

Det är alltså den enskilda arbetstagaren/vårdnadshavaren som måste anmäla behovet av barnomsorg. Det sker inte någon automatisk bedömning av sektorer, industrier eller verksamheter utan en bedömning görs av kommunen i varje enskilt fall.

Det är därför viktigt att varje verksamhet och arbetsgivare gör en bedömning om ni kan anses vara en sådan samhällsviktig verksamhet som faller inom bestämmelsernas tillämpningsområde. Därefter bör ni se över vilka medarbetare som är nödvändiga för att ni ska kunna fortsätta bedriva er verksamhet. Dessa medarbetare måste då, om de har barn i förskola eller grundskola, vara beredda på att ansöka om barnomsorg hos kommunen vid en ev. stängning av förskolor och grundskolor.

Fördjupad information

IKEM har sammanställt en fördjupad information gällande Barnomsorg i samhällskritisk verksamhet. Du hittar sidan under Hälsa Säkerhet Miljö och Coronavirus.

För medlemmar i IKEM:s branschförening: Fördjupad information om Barnomsorg för samhällskritiska verksamheter 

Här kan ni läsa MSB föreskrift och allmänna råd

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in