Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Bra att förslaget om ökade elnätsavgifter avvisas

Kristdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna gav på onsdagen besked om att de inte ställer sig bakom regeringens förslag som skulle ge elnätsföretagen möjlighet att kraftigt höja kundernas elnätsavgifter. IKEM var tidigt emot förslaget som skulle ge elnätsbolagen ökade intäkter utan någon tillkommande nytta för elnätskunderna. Att förslaget nu stoppats innebär enligt IKEM:s bedömning 30 miljarder kronor i mindre kostnader för landets elkonsumenter.

― Oppositionspartiernas besked är mycket positivt. Förslaget skulle helt enkelt gett orimliga konsekvenser, högre kostnader utan någon som helst stärkt kapacitet i elnäten. Vi behöver en stabil elförsörjning i hela landet, som vi kan lita på. Inte kostnadsökningar utan nytta säger Mikael Möller, chef för näringspolitiska EU frågor på IKEM.

Kristdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna vill också se att åtgärder vidtas för att säkra en trygg elförsörjning i landet. IKEM delar den utgångspunkten och anser att en stabil och tillräcklig elförsörjning med låga klimatutsläpp och till så låg kostnad som möjligt är en avgörande förutsättning både för konkurrenskraft idag och för omställning inom industrin.

― Det är viktigt att vi planerar för framtidens utmaningar i tid. Mot bakgrund av sommarens höga priser och ansträngda effektsituation är det också tydligt att det behövs kraftfulla åtgärder i närtid. Det är viktigt att kundperspektivet får ett ordentligt avtryck och vi deltar gärna i det kommande arbetet, avslutar Mikael Möller.

IKEM är en del av SKGS, Skogen, Kemin, Gruvorna och Stålet, ett samarbete mellan branschorganisationerna i energifrågan, länk till SKGS pressmeddelande 

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in