Skriv ut

Bra med långa avtal - men inte till vilket pris som helst

IKEM har i dag ställt sig positiva till en så kallad skiss på avtal innebärande ett 29 månader långt avtal för industrin, med reservation för att kostnadsnivån måste anpassas till den situation som nu råder inom svenskt näringsliv i spåren av coronapandemin. Efter att förhandlingarna avbrutits i mars på grund av pandemin är målet nu att sluta nya avtal senast 31 oktober och att då komma i fas med tidigare avtalscykler.

Den första oktober återupptogs avtalsförhandlingarna om nya löner för tre miljoner svenska löntagare. Som vanligt är industrin först ut med att förhandla fram nya avtal, därefter följer övriga sektorer. Förhandlingsordningen bygger på att svenska industriföretag konkurrerar på en världsmarknad och att lönerna i Sverige därför inte kan sättas så höga att svenska företag slås ut.

Avtalsskissen är framtagen av de opartiska ordförandena (OpO), som facken och arbetsgivarna inom industrin gemensamt utsett att biträda parterna i förhandlingen. IKEM är positiva till förslaget om ett 29 månader långt avtal, men bara om vissa förutsättningar gäller.

― För svensk industri innebär ett längre avtal stabilitet, det är bra för både arbetsgivare och anställda, men bara om kostnadsnivån ligger på en rimlig nivå mitt i den ekonomiska verklighet som Coronapandemin orsakat, säger Henrik Stävberg, förhandlingschef IKEM.

Facken inom industrin gick i mitten på mars ut och meddelade att man ligger kvar på sitt bud om 3 % i en gemensam debattartikel i Svenska Dagbladet.

― För mig är det obegripligt, det känns oansvarigt i rådande läge med historiskt höga arbetslöshetssiffror.

Arbetslösheten ligger nu på 9,0 procent, det visar statistik från Arbetsförmedlingen. Mer än 100 000 svenskar har varslats om uppsägning sedan krisen inleddes i början av mars.

― Många har varslats om uppsägning och många är arbetslösa både i Sverige och världen. Det är dock stor skillnad både mellan olika branscher och mellan enskilda företag. Det som gäller nu är dock att vi ska förhandla fram en avtalsnivå som hela arbetsmarknaden kan leva med.

Även om vissa företag alltså gått bra har många en väldigt ansträngd situation. Under flera år har dessutom produktivitets­utvecklingen inom industrin legat på en låg nivå redan innan pandemin. Det är vanligtvis först med en ökad produktivitet som lönerna kan öka. För att inte riskera att förlora arbeten inom industrin är det därför viktigt att hålla lönekostnaderna på en kontrollerad nivå, säger Henrik Stävberg.

Men i det här skedet av förhandlingarna gäller det alltså bara att svara på vilken övergripande avtalskonstruktion som är möjligt att acceptera. Frågan om nivåerna kommer i ett senare skede.

Under fliken Avtal20 ser du arbetsgången för förhandlingarna

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in