Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Coronaviruset: Åtgärder vid produktionsstörning

Under senaste tiden har uppgifter förekommit i media om att företag kan komma att varsla personal i Sverige på grund av coronaviruset i Kina. Orsaken är att många kinesiska fabriker står stilla. Om du som arbetsgivare skulle hamna i denna situation så finns det alternativ till att säga upp medarbetare. Kontakta IKEM för vägledning!

Avtal om korttidsarbete

Mellan IKEM och IF Metall gäller ett kollektivavtal som går ut på att lokala parter kan träffa avtal om korttidsarbete som ett alternativ till uppsägningar när verksamheten tillfälligt har ekonomiska svårigheter.

Då kan arbetarnas utgående lön och andra ersättningar temporärt sänkas med upp till 12 procent. Under motsvarande andel av ordinarie arbetstid ska arbete inte utföras. Om det är nödvändigt med större sänkningar än 12 procent krävs godkännande från centrala parter.

En överenskommelse kan gälla i upp till nio månader. Om korttidsarbetet behöver pågå längre tid så får en ny överenskommelse träffas.

Möjligheten till avtal om korttidsarbete finns på avtalsområdena för I-avtalet, Kemiska fabriker, Gemensamma metall, Återvinningsföretag, Glasindustri, Sockerindustri, Explosivämnesindustri och Oljeraffinaderier.

Arbetsgivarguiden: Kollektivavtal och Övriga avtal och överenskommelser. Här hittar du Avtalet gällande korttidsarbete utan statligt stöd 
(för åtkomst till avtalet måste du vara inloggad som medlem i arbetsgivarföreningen)

Överenskommelse med facket om flexibel arbetstidsförläggning

För att kunna parera en inbromsning i produktionstakten för att sedan jobba hårdare när det drar igång igen så finns det en möjlighet att stuva om arbetstiden.

I de flesta kollektivavtalen med IF Metall ska arbetsgivaren och lokala facket träffa överenskommelse om hur den ordinarie arbetstiden ska förläggas. Årsarbetstidens längd är angiven i avtalet, t.ex. 2012 timmar i genomsnitt per år vid dagarbete.

En överenskommelse skulle kunna gå ut på att under en period arbeta färre timmar, för att under en kommande period arbeta fler timmar, så att genomsnittet per år ändå blir t.ex. 2012 timmar. Den sammanlagda arbetstiden under varje period om sju dagar får uppgå till högst 48 timmar i genomsnitt under en beräkningsperiod om 12 månader. Regler om dygns- och veckovila ska också beaktas.

Detta reglerar endast hur produktionstakten kan hanteras genom att förlägga färre respektive fler timmar av arbetstiden under en viss period av året. Det innebär inte någon lönesänkning i motsvarande mån. En lokal klubb har inte rätt att träffa överenskommelse om en lönesänkning för individen (annat än i avtal om korttidsarbete). Det är anställningsavtalet som reglerar sysselsättningsgraden och den lön som arbetsgivaren ska betala i gengäld för utfört arbete. Den frågan kan bara arbetstagaren själv förfoga över.

Permittering 

I IKEM:s avtal med IF Metall finns det regler om permittering. De reglerna är i dagsläget normalt inte något alternativ för en arbetsgivare att använda sig av eftersom full lön måste utges. Förr fanns viss möjlighet till ersättning för kostnader för sådan permitteringslön. Den möjligheten finns inte längre.

Permittering innebär att arbetaren temporärt arbetsbefrias på grund av att arbetsgivaren med anledning av arbetsbrist eller driftsstörning inte kan tillhandahålla arbete. Permittering kan numera undantagsvis bli aktuellt om det finns möjlighet att sänka kostnader genom att inte ha personal närvarande t.ex. vid stängning av fabriken.

Läs även:
Coronaviruset: Så kan arbetsgivaren agera

Coronaviruset – Vad gäller för arbetsgivaren?

Kontakta IKEM för vägledning!

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in