Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Donationer ska minska corona-smitta

Corona-viruset utmanar våra samhällen, bristen på skyddsutrustning och desinfektionsmedel är akut. Det finns mycket som ser hopplöst ut just nu. Samtidigt händer också positiva saker. Här kommer några exempel på företag som försöker hjälpa till.

AstraZeneca berättar att de donerar nio miljoner ansiktsmasker för att stödja sjukvårds­personal över hela världen. Italien får de första sändningarna redan den här veckan, sedan kommer sändningar skickas även till andra behövande länder. Vilka det blir beror på vilka som har störst behov och det är identifierar AstraZeneca i samarbete med World Economic Forums COVID-handlingsplattform.

Inovyn i Stenungsund meddelar att deras moderbolag brittiska INEOS räknar med att på bara tio dagar få igång en fabrik som ska tillverka handdesinfektionsmedel i Storbritannien. Desinfektionsmedlet kommer skänkas kostnadsfritt till sjukhus under krisperioden. Allmänheten kommer kunna köpa flaskor med desinfektionsmedel via detaljhandlare. Företaget planerar att inom kort även starta motsvarande produktion i Tyskland.

Att produktionen av desinfektionsmedel kan komma igång så snabbt beror på att INEOS är stor producent av två av de ingredienser som behövs i handdesinfektionsmedel, nämligen isopropylalkohol och etanol. Viktigt i sammanhanget är också att myndigheterna snabbt tagit beslut om regelundantag för att få igång produktionen.

I förra veckan meddelade svenska Kemikalieinspektionen att de ger generell dispens från kravet om godkännande enligt EU:s biocidförordning för desinfektionsmedel som innehåller 1-propanol eller 2-propanol. Myndigheten kommer fram till den sista juni även acceptera tillverkning av handsprit och desinfektionsmedel utan att producenterna finns med på den så kallade artikel 95-listan, den lista som alla leverantörer av biocider ska finnas med på för att få sälja. Då sa IKEM:s Kristina Neimert Carne:

― Vi på IKEM vill verkligen ge Kemikalieinspektionen en eloge för att de nu lättar på reglerna så att våra medlemsföretag kan sätta igång tillverkningen av produkter för yt- eller handdesinfektion.

I tisdags denna vecka skrev den europeiska kemikaliemyndigheten ECHA på sin webbsida att man stöttar alla europeiska myndigheter i besluten om motsvarande regellättnader.

Samtidigt som företagen nu skänker material till drabbade länder fortsätter de också sin ordinarie verksamhet.

Innovyn i Stenungsund producerar plasten PVC som används i bland annat slangar till respiratorer och andra medicintekniska produkter. Företaget tillverkar även lut som används av pappers- och massabruken.

AstraZeneca utvecklar diagnostiska tester, ett arbete som man nu skalar upp för att snabbare få fram testutrustning. Förtaget arbetar även med att identifiera monoklonala antikroppar för att gå vidare mot utvärdering av kliniska studier för att få fram en behandling för att förhindra COVID-19.

Läs mer om Kemikalieinspektionens beslut om lättnader i regelverken om desinfektionsmedel på deras hemsida 

Läs mer på ECHA:s webbplats 

 

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in