Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Energimyndigheten ska samordna Sveriges engagemang i europeiska vätgasprojekt

Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att delta i IPCEI Vätgas (där IPCEI står för Important Projects for Common European Interest).  I uppdraget ingår att samordna och planera ansökningsprocessen för projekt som Sverige planerar att delta i, inklusive att samordna kontakter mellan sökanden, andra myndigheter och Näringsdepartementet.

‒ Vi är glada att Energimyndigheten fått det här samordningsansvaret, vätgas är en viktig komponent när svensk industri ska ställa om till att bli fossilfri. Det är viktigt att Sverige är på tårna när det gäller att hämta hem de EU-medel som finns tillgängliga för vätgasprojekt, säger Mikael Möller, chef för EU public affairs på IKEM.

I Energimyndighetens uppdrag ingår att:

  • ansvara för informationsspridning och samordning av ansökningsprocessen,
  • ansvara för inbjudan till företag som planerar projekt i Sverige att anmäla intresse för deltagande,
  • bereda anmälan till Europeiska kommissionen om statligt stöd som sedan överlämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet),
  • efter särskilt uppdrag från regeringen, fatta beslut om och utbetala beviljat stöd i enlighet med godkännande från Europeiska kommissionen efter ansökan från stödmottagaren, samt
  • efter särskilt uppdrag från regeringen, delta i styrande organ och samordningsgrupper samt i grupper för samverkan mellan relevanta myndigheter och aktörer.

Uppdraget pågår under perioden 2021–2027 samt tiden för efterföljande rapportering av de IPCEI-projekt som beviljats stöd under denna period. Arbetet ska utföras i samarbete med andra berörda myndigheter och aktörer.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in