Skriv ut

EU Kommissionen tydliggör om tillåten samverkan under Coronakrisen

För att kunna möta den starkt växande efterfrågan på produkter och tjänster under COVID-19 utbrottet har Kommissionen tydliggjort hur de kommer att bedöma  samverkan mellan företag i syfte att åtgärda brist på essentiella produkter och tjänster. Samtidigt är de tydliga med att samverkan som går längre än nödvändigt inte kommer att accepteras.

För att främja en tillräcklig tillgång till nödvändiga produkter och tjänster under COVID -19 utbrottet har Kommissionen tagit fram riktlinjer för att underlätta företagens egna bedömning om vilken typ av samverkan som kan anses godtagbar i den exceptionella situation som vi befinner oss i. Detta omfattar läkemedel och medicinsk utrustning för tester och behandling eller förebyggande av COVID-19.

Åtgärder som det kan vara fråga om är samverkan om anpassning av produktion och lagerhållning och koordinering av produktion av läkemedel för att undvika överproduktion respektive underproduktion. Kommissionen har också infört en tillfällig möjlighet att utfärda ett skriftligt förhandsbesked för specifika och väldefinierade samverkansprojekt om de anser att detta är påkallat.

- Kemiindustrin i Europa har en viktig uppgift som leverantör av viktiga läkemedel och produkter som behövs i COVID-19 utbrottet. Ett tydliggörande om vilken samverkan som är tillåten gör det lättare för företagen att bidra och möta ett växande behov, säger Mikael Möller, chef näringspolitiska EU frågor på IKEM.

Kommissionen har lagt upp en hemsida för detta  och en särskild inkorg COMP-COVID-ANTITRUST@ec.europa.eu som företagen kan använda för att få vägledning om tillåten samverkan.
Konkurrensverket kan svara på frågor om samarbeten under Coronakrisen. Om du har frågor kan du kontakta Konkurrensverkets tipsfunktion på tipsa@kkv.se eller på telefon 08-700 16 00 och uppge att du vill prata med tipsfunktionen.

Läs EU Kommissionens meddelande

Relaterad information
Artikel på IKEM:s webb: Konkurrensreglerna viktiga även i kristider

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in