Skriv ut

EU-kommissionens strategi för cirkulär ekonomi

I går presenterade kommissionen sin strategi för en cirkulär ekonomi. IKEM:s medlemsföretag är nyckelaktörer för en cirkulär ekonomi, och kan och vill vara drivande i omställningen till resurseffektivitet både genom en cirkulär kemikalieframställning och genom att hjälpa nedströmsanvändare att göra deras produkter cirkulära.

För att uppnå detta behövs tydliga och enhetliga globala regelverk för utvärdering, riskbedömning och riskkontroll samt en holistisk syn på hållbarhet och cirkuläritet som tar hänsyn till en produkt eller kemikaliers hela livscykel.

Genom att låta avfall bli en värdefull resurs i framtagningen av nya material, skapa en inre europeisk marknad för avfall, utveckla kemisk återvinning och uppmuntra säker användning av återvunnet material kan vår industri bidra till att looparna sluts. Att återvinna avfall och koldioxid är också viktiga åtgärder för minskade utsläpp av växthusgaser.

Strategin för cirkulär ekonomi skapar tillsammans med industristrategin en viktig helhet för att leda Europa mot klimatneutralitet 2050, och svensk kemiindustri står beredd att bidra till detta med cirkulära material och produkter.

EU Circular Economi Action Plan

EU A New Industrial Strategy for Europe

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in