Skriv ut

Utskrift

Skriv ut
Lena Lundberg, IKEM
Lena Lundberg, IKEM Foto: Bengt Säll

Europaparlamentet säger nej till plaståtervinning

Europaparlamentet har idag stoppat kommissionens förslag om begränsningar av bly i PVC. Beslutet innebär att ledamöterna struntar i den omfattande utvärdering som gjorts av den europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) vilken slår fast att återvinning är det bästa alternativet ur hälso- och miljösynpunkt.

- Det är en oroande utveckling att politikerna inte baserar sina beslut på expertmyndighetens vetenskapliga bedömning, säger Lena Lundberg som ansvarar för IKEMs sektorgrupp PVC Forum. Enligt ECHA är det säkrare att återvinna gamla PVC-produkter med bly i än att energiutvinna dem, dessutom minskar varje kilo PVC som återvinns runt 2 kilo koldioxid.

EU-kommissionen hade föreslagit begränsningar för användningen av bly i PVC-produkter för att också hantera importerade produkter. Det skulle dock göras vissa undantag för bly i återvunnen PVC om den användes i specifika byggprodukter. För vissa av dessa produkter var kravet att den återvunna PVC:s skulle omslutas av nyråvara. Det fanns också krav på blyhalten i den återvunna PVC:n.

I Europa återvinns runt 750 000 ton PVC varje år och beslutet i parlamentet skapar nu en osäkerhet för de investeringarna som gjorts i PVC-återvinningen. Beslutet motarbetar också EU:s strategi för plast i en cirkulär ekonomi och möjligheten att nå återvinningsmålen för Circular Plastics Alliance.

- Europaparlamentets beslut innebär tyvärr också att förbudet mot import av artiklar som innehåller bly skjuts upp. Detta är också mycket beklagligt eftersom den europeiska industrin frivilligt ersatt denna stabilisator och inte vill få in fler produkter, säger Lena Lundberg.

Bakgrund

PVC är en av våra äldsta plaster och materialet började användas för 100 år sedan. Den största användningen är till byggprodukter som har lång livslängd. PVC är också en plast som lämpar sig mycket bra för att återvinnas tillbaka till nya produkter. Detta kan göras mellan 7 och 10 gånger innan egenskaperna blir för dåliga. I Europa har vi återvunnit PVC i över 30 år och i dag återvinns runt 750 000 ton PVC varje år. Detta ger en besparing på mer ca 1,5 miljoner ton koldioxid per år. Målet för branschen är att återvinna 1 miljon ton PVC till år 2030.

Läs kommentarer från VinylPlus 

Till kommentar från European Plastics Converters 

Till beslutet i Europaparlamentet 

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in