Skriv ut
Anders Fröberg, ordförande i IKEM:s styrelse.
Anders Fröberg, ordförande i IKEM:s styrelse. Foto: Bengt Säll

Europeisk kemiindustri stöder ambitionen om ett klimatneutralt Europa 2050

Europeiska kommissionen har idag presenterat ett lagförslag om ett bindande mål för klimatneutralitet till 2050. Förslaget är en del av tillväxtstrategin ”European Green Deal” och har ett brett stöd bland medlemsstaterna inom EU. En omfattande konsekvensanalys ska också genomföras inför ett förslag om ny ambitionsnivå för utsläppen 2030 som väntas senare under året.

- Våra medlemsföretag bidrar med produkter och lösningar som är helt avgörande för samhällets omställning till klimatneutralitet. Utmaningen är stor men med fokus på innovation, cirkulära flöden och bioråvaror kan vi nå ambitionen om ett klimatneutralt Europa. Vi måste också klara konkurrenskraften och ha god tillgång till klimatvänlig el för att lyckas, då kan vi också uppnå mer global klimatnytta, säger Anders Fröberg, vd Borealis Sverige och Styrelseordförande i IKEM.

Inom CEFIC, som är den europeiska kemiindustrins branschorganisation, är vi överens. Vi står inför en omfattande omställning och det kommer att bli viktigt att attrahera investeringar till Europa. Det är viktigt att ta fasta på att omställningen till klimatneutralitet sker stegvist och att omställningen globalt kommer att ske med olika takt.

Läs uttalandet från CEFIC här 

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in