Skriv ut

EU:s handelsministrar uppmanas visa ledarskap under Covid-19 krisen

Inför den informella videokonferensen mellan EU:s handelsministrar den 16 april har de europeiska branschorganisationerna inom vård, läkemedel, textil, insats-kemikalier och medicinsk- och skyddsutrustning tagit fram en gemensam skrivelse.

IKEM har skickat den till Utrikeshandelsminister Anna Hallberg.

I skrivelsen lyfts viktiga frågor som ministrarna behöver tänka på om industri ska kunna bidra på bästa sätt i Covid-19 krisen. I synnerhet uppmanar vi EU: s medlemsstater och Europeiska kommissionen att:

  • Visa ledarskap genom att avstå från att införa restriktioner för export och import eller andra hinder (t.ex. krav på lager) som kommer att störa de redan ansträngda globala leveranskedjorna, både inom EU och med länder utanför unionen. Det möjliggör maximal global produktion och nödvändiga leveranser distribueras effektivt.
  • Fortsätt samarbeta med handelspartners (t.ex. USA, Indien, Kina, Malaysia, Ryssland) för att säkerställa att alla berörda parter avstår från ovanstående begränsningar. Olika branscher utsätts i olika grad i olika länder, men alla branscher behöver nu mer än någonsin globala leveranskedjor för att kunna fortsätta producera.
  • Be alla länder att underlätta handeln genom att eliminera tullar för mediciner, medicintekniska produkter och skyddsutrustning på ett obyråkratiskt och heltäckande sätt för att ge ökad flexibilitet genom att tullmyndigheter accepterar elektroniska dokument och genom att uppmuntra länderna att samarbeta för att uppdatera WTO: s farmaceutiska ”zero-for-zero”-initiativ och utvidga det till alla läkemedel och medicinska varor.
  • Tillämpa medlemsstaternas vägledning för import av kliniska produkter på ett flexibelt sätt vid gränsen i förhållande till det som krävs av dokumentationen. Framför allt bör synnerligen viktiga leveranser tillåtas passera samtidigt som nödvändig kontroll av lagstadgad dokumentation kan göras parallellt.
  • Undvik att sätta upp mellan- och slutprodukter avsedda för hälso- och sjukvårdssektorn och de industrier som är leverantörer till den sektorn (bland andra kemi, läkemedel, vård, textil och medicinsk utrustning) på listan för de repressiva- eller balanseringsåtgärder som EU vill vidta för att svara på handelstvister med länder utanför unionen.
  • Öka investeringarna i viktiga industrisektorer i Europa och koppla dem till ramverket för EU:s nya industristrategi genom att främja innovation och produktion inom EU. Ta ett helhetsgrepp och låt mer sektorsspecifika regelverk komma senare under året.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in