Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

EU:s kemikaliestrategi

Den har diskuterats och debatterats flitigt den senaste månaden. Åtminstone inom pressen med fokus på miljö och kemikalier. Och inom närliggande branscher. Den är nog mindre känd bland den breda allmänheten. Trots att många är lyckligt ovetande om vad som pågår i kommissionens korridorer i Bryssel kommer den att påverka allas vår vardag i både stort och smått framöver. Det jag pratar om är förstås den nya kemikaliestrategin som kommissionen presenterade den 14 oktober.

Kemikalier ingår i allt vi känner till och används i alla branscher. Utan kemikalier, ingen mobiltelefon, ingen tvål och inget varmt och isolerat hus när novemberstormarna viner utanför. Därför angår innehållet i den här kemikaliestrategin inte bara kemiindustrin, utan alla som använder eller drar nytta av kemikalier. I slutänden också du och jag.

Regulatoriska förslag och satsning på utveckling samt forskning

Den kemikaliestrategi som vi nu ser innehåller en rad regulatoriska förslag som mer farobaserad riskhantering, riskbedömning av coctaileffekter, gruppvis reglering av kemikalier, registrering av polymerer, högre datakrav även för lågvolymämnen och klassificering av hormonstörande ämnen. Å andra sidan utlovar också kommissionen satsning på produktutveckling och forskning för att gynna företag som ligger i framkant när det gäller omställning till mer hållbara och säkrare kemikalier.

Begrepp som ”safe and sustainable-by-design” och ”essential use” är återkommande, och kommer att hamna i centrum av debatten. Hur ser en säker och hållbar kemikalie ut, och vem avgör vilken kemikalieanvändning som är samhällsnödvändig och vilken som inte är det? De högre regulatoriska kraven på flera ämnen kan komma att innebära både högre kostnader för tester, mer administration och i slutänden att vissa ämnen som saknar givna data kommer att behöva fasas ut. Det drabbar i sin tur nedströmsanvändare som kan tvingas att formulera om sina produkter eller dra bort dem från marknaden. Om det i slutänden gynnar konsumenten råder det delade meningar om.

Trots att tumskruvarna dras åt när det gäller regulatorisk kontroll har vi ändå stora förhoppningar om att många av förslagen i den här strategin innebär nya möjligheter för industrin. Det handlar då om att säkerställa att företag har möjlighet att investera i innovation och produktutveckling, att viktiga kemikalier omfattas av begreppet ”essential use” och att kemikaliers bidrag till hållbarhetsmålen blir tydliga. Men för att landa där kommer det att krävas mycket jobb och engagemang, från oss inom IKEM och från er på medlemsföretagen.

Arbetsgrupp inom kemikaliepolitik

Därför söker vi just nu deltagare till en arbetsgrupp inom kemikaliepolitik. Det är en grupp som kommer att jobba med att ta fram positioner och prioritera arbetet med kemikaliestrategin på nationell nivå. Vi kommer inte att jobba med detaljer på policynivå, utan diskutera en övergripande kemikaliepolitik med koppling till kemikaliestrategin.

Vill just du vara med och bidra med dina kunskaper till det här arbetet?

Kontakta Kristina Neimert Carne, IKEM, för att få veta mer!

Här kan du läsa om kemikaliestrategin i sin helhet 

 

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in