Skriv ut

Extra konjunkturbrev från IKEM på grund av corona-krisen – stor spännvidd i hur företag påverkas av pandemin

Aldrig har det varit så svårt att förutspå vad som händer med världsekonomin och hur det kommer gå med våra svenska industriföretag som nu under coronapandemin. IKEM ger varje kvartal ut ett konjunkturbrev. Nu publicerar vi extra brev med utfallet för april månad och prognos för maj. Innehållet bygger på en enkät till medlemsföretagen inom kemi, läkemedel, plast och gummi, samt raffinaderi.

Under april månad var den samlade produktionsvolymen för samtliga kemibranscher: kemi, läkemedel, plast- och gummi, samt raffinaderi oförändrad jämfört med samma månad 2019. För kemi- och plastproduktionen var dock utvecklingen tydligt negativ (index 85, där 100 är oförändrat och allt där under indikerar en minskning). Kemi- och plastföretagen räknar med ytterligare produktionsfall under maj månad, index 78. Även raffinaderi och läkemedel ser framför sig fallande produktionsvolymer, vilket ger ett index för hela kemibranschen på 87 för maj.

Det kommer bli en utförslöpa under maj. Prognos som medlemsföretagen gett oss, är gjord en vecka in i maj. Den visar att särskilt kemi- och plastproducenterna ser framför sig minskade produktionsvolymer. Även företag från de andra delbranscherna prognostiserar minskade volymer, säger Carl Eckerdal.

Trots vikande produktionsvolymer har den totala personalstyrkan bland IKEM-företagen inte påverkats negativt av coronakrisen under april månad. I stället för varsel har företagen som drabbats av större produktionsbortfall använt sig av korttidspermitteringar. Av den totala personalstyrkan (kollektivanställda och tjänstemän) inom IKEM-branscherna var cirka 8 procent korttidspermitterade under april. Isolerat för plast- och kemiproducerande företagen var andelen 16 procent. 

Uppsägningar och varsel förekommer men i betydligt mindre omfattning. Dessutom uppvägdes antalet varslade och uppsagda under april av nyanställningar, så nettot blir noll. Prognosen för maj avseende korttidspermitteringar ligger kvar på samma nivå som under april, berättar Carl Eckerdal.

När det gäller statens ekonomiska räddningspaket anser mindre än hälften av företagen att regeringens överbryggningspaket är riktigt bra, 40 procent tycker att paketet är tillfredsställande, 16 procent ger det underkänt.

― Även om att den svenska regeringen var något sen i starten, så har den lanserat många och nödvändiga stödpaket. Reglerna om korttidspermitteringar gör det möjligt för företagen att överleva för stunden. Det var bra, men nu behövs mer långsiktiga lösningar, säger Carl Eckerdal.

När det gäller Sveriges övergripande coronastrategi, med till stora delar frivillig social distansering för att stoppa covid-19, är dock företagen nöjda med den svenska linjen.

― Företagen ger den svenska coronastrategin mer eller mindre fullt betyg. Den debatteras ju flitigt runt om i världen, men med den kunskap som hittills finns anser ändå 80 procent av företagen att den svenska linjen är den bästa, säger Carl Eckerdal.

Extra konjunkturbrev maj 2020

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in