Skriv ut

Förlängd korttidspermittering upp till sju månader

Korttidspermittering kan i dag beviljas som längst i nio månader i följd. Regeringen kommer föreslå att den tidsgränsen tillfälligt tas bort under perioden fram till den 30 juni 2021. I praktiken innebär det att korttidspermitteringar som har beviljats under 2020 kommer kunna förlängas med upp till ytterligare sju månader, eller som längst till 30 juni 2021.

Under perioden fram till den 30 juni 2021 kommer stödet fortsatt vara förstärkt jämfört med de ordinarie nivåerna i lagen.

  • I januari, februari och mars kommer subventioneringsgraden att vara 75 procent, vilket är samma nivå som stödet ligger på i år.
  • Under april, maj och juni blir subventioneringsgraden 50 procent.

För december 2020 är subventionsgraden 75 procent enligt befintliga regler.

Här är en tabell som illustrerar vad förändringen innebär

Förlängningen kombineras med en striktare hantering vid ansökan om godkännande för stöd för att säkerställa att stöd bara lämnas till de arbetsgivare som uppfyller kraven för stöd och att missbruk förhindras.

Ytterligare detaljer kommer regeringen att meddela i början av 2021 i den ändringsbudget som då kommer lämnas över till riksdagen.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in