Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Förslag för en hållbar plastanvändning

På tisdagen presenterade regeringen sitt förslag för hur EU:s engångsplastdirektiv ska införas i Sverige. Samtidigt presenterades också ytterligare åtgärder som regeringen anser kan leda till en hållbar plastanvändning. IKEM är positiva till förslagen som ska leda till en ökad återvinningen av plastförpackningar. Regeringen uppskattar att den återvinningen kan öka med 30 till 40 procent.

‒ Plastbranschen arbetar för öka materialåtervinningen, målet är att sluta kretsloppet för plast. Därför är det positivt att regeringen nu presenterar förslag som kan bidra till vårt arbete, säger Lena Lundberg som ansvarar för plastråvarufrågor på IKEM.

Regeringens förslag för ökad återvinning är:

  • fler plastflaskor och metallburkar ska samlas in genom retursystemet
  • krav på separat insamling av förpackningar på bl.a. restauranger och arbetsplatser
  • krav på att förpackningar på den svenska marknaden ska gå att återvinna till minst 75 viktprocent (finns vissa undantag)
  • krav på återvunnen plast i dryckesflaskor och plastförpackningar

‒ För att vi ska nå ett cirkulärt samhälle är också viktigt och bra att Regeringen tar upp utvecklingen av kemisk återvinning. Regeringen har nyligen gett Naturvårdsverket i uppdrag att föreslå åtgärder för etableringen av kemisk återvinning som kan möjliggöra återvinning av plastprodukter som av olika skäl inte fungerar i den mekaniska återvinningen, vilket är bra.

Många av förslagen handlar om hur Sverige ska genomföra EU-direktivet om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön (engångsplastdirektivet). Detta antogs den 5 juni 2019 och medlemsländerna har två år på sig att införa i den nationella lagstiftningen.

‒ Regeringens promemoria är på 355 sidor och vi har bara hunnit titta på några av förslagen. Det vi sett som vi är kritiska till är förbudet mot muggar som innehåller mer än tio procent plast. Rena plastmuggar är återvinningsbara till 100 % och de kan tillverkas av förnybar råvara, vilket gör att de kan vara mycket resurseffektiva.

Ute på remiss

Samma dag som regeringen presenterade förslagen gick promemorian ut på remiss. IKEM är en av remissinstanserna och medlemsföretag som har synpunkter som vi ska framföra får gärna höra av sig. Vi uppmuntrar också medlemsföretag att själva svara på remissen. Det är bra att regeringen får in många olika kommentarer.

Regeringen vill ha in remissvar senast den senast den 15 mars 2021.

Remissen av promemorian genomförande av EU:s engångsplastdirektiv och andra åtgärder för en hållbar plastanvändning 

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in