Skriv ut

Frånvaro med anledning av sjukdom eller smitta

I takt med pandemins utveckling ändras bland annat Folkhälsomyndighetens rekommendationer och Försäkringskassans rutiner, vilket kan påverka hur du som arbetsgivare kan eller bör hantera vissa frågor. Nedan tar vi upp tre aktuella frågor. Tveka inte att höra av dig till Arbetsgivarjouren om du vill resonera med en rådgivare kring ett specifikt ärende.

Tidsgränser för läkarintyg

Under våren beslutade Försäkringskassan att tillfälligt ändra hanteringen av tidsgränserna för läkarintyg vid ansökan om sjukpenning. Syftet var att avlasta sjukvården. Den 20 oktober meddelade Försäkringskassan att man från och med den 1 november återgår till ordinarie tidsgränser. Det återstår att se hur Försäkringskassan väljer att hantera det faktum att smittspridningen nu åter tagit fart, vilket ökar trycket på sjukvården.

Den enda konsekvensen för arbetsgivaren är att den anställde nu behöver ett läkarintyg att visa för Försäkringskassan för att få sjukpenning från och med dag 15. Samma intyg kan vanligtvis användas av den anställde för att styrka sin rätt till sjukfrånvaro. Arbetsgivarens möjlighet att innehålla sjuklön vid avsaknad av läkarintyg är dock fortfarande tillfälligt upphävd.

Nya rekommendationer för den som bor med covidsmittad person

Folkhälsomyndighetens rekommendationer innebär att personer som bor tillsammans med någon som konstaterats vara smittad av covid-19 som regel ska betraktas som smittbärare och därmed omfattas av förhållningsregler. Reglerna utfärdas av smittskyddsläkare och kan till exempel vara att man inte får gå till arbetet. Personen ifråga kan då ansöka om smittbärarpenning hos Försäkringskassan.

Om en anställd med covidsmitta i hemmet stannar hemma utan själv vara sjuk utgör det olovlig frånvaro, såvida personen inte uppvisar ett smittbärarintyg för arbetsgivaren. För personer som uppvisar smittbärarintyg ska löneavdrag göras i enlighet med tillämpligt kollektivavtal.

Kompensation för onormalt höga sjuklönekostnader

Kom ihåg att de justerade reglerna för statens ersättning till arbetsgivare för högre sjuklönekostnader än vad som kan anses normalt fortfarande gäller. Kompensationen sker enligt olika procentsatser beroende på storleken på arbetsgivarens totala lönekostnader och är mest generös för de mindre företagen.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in