Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Gasföretaget Linde säkrar gasförsörjningen

När coronaviruset sprider sig över världen och Sverige är försörjningen av syrgas viktig. Gasföretaget Linde jobbar för att säkra syrgasförsörjningen, bland annat genom att leverera och installera en extra stor provisorisk syrgastank till S:t Görans Sjukhus i Stockholm.

Andningshjälp via ventilator eller respirator är en viktig behandlingsmetod vid allvarliga lungproblem, till exempel covid-19. Antalet respirator-platser har därför successivt byggts ut för att möta behovet när personer nu behöver få hjälp med andningen.

Gasföretaget Linde (som hette AGA fram till i mitten på januari i år) arbetar framgångsrikt med centralgassystem och installationer av dessa. I dessa tider är det kanske extra viktigt att tillgängligheten och distributionen av gasen fungerar. Därför jobbar företaget med några nya mer okonventionella lösningar.

På S:t Görans Sjukhus i Stockholm finns nu en ny provisorisk syrgastank. Den är hela tre gånger så stor som den tidigare tanken som redan finns på sjukhusområdet.

Linde har också tagit fram en lösning för medicinsk gasförsörjning till det fältsjukhus som Försvarsmakten etablerat utanför Östra sjukhuset i Göteborg. Ett nära samarbete mellan Västfastigheter, Sweco och Linde gör att det nu finns tjugo intensivvårdsplatser fullt utrustade med syrgas.

Ett av alla exempel i corona-virusets spår som visar hur många ställer upp, samarbetar och jobbar hårt för att Sveriges sjukvård ska fungera trots krisen.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in