Skriv ut
Henrik Stävberg, förhandlingschef IKEM
Henrik Stävberg Foto: Bengt Säll

Gemensamt ansvar när vi återupptar förhandlingarna

Den 1 oktober återupptas förhandlingarna om nya kollektivavtal. Det sker i ett läge när osäkerhet inom hela världsekonomin fortfarande är stor och arbetslösheten är hög.

― Nu har vi från arbetsgivarsidan och facken ett gemensamt ansvar att förhandla ansvarsfullt så att inte fler svenska arbetstillfällen riskeras, säger Henrik Stävberg, förhandlingschef IKEM.

På grund av Corona-pandemin förlängdes kollektivavtalen som skulle löpt ut den 31 mars i våras till att gälla fram till och med den 31 oktober. Nya avtal kommer därför förhandlas under oktober och först ut är som vanligt industrin. Det sker i ett läge då den ekonomiska framtiden är extremt osäker.

― Många har varslats om uppsägning och många är arbetslösa både i Sverige och världen. Det är dock stor skillnad både mellan olika branscher och mellan enskilda företag. Det skapar extra utmaningar nu när vi ska förhandla fram en avtalsnivå som hela arbetsmarknaden kan leva med, säger Henrik Stävberg, förhandlingschef IKEM.

Även om vissa företag alltså gått bra har många en väldigt ansträngd situation. Under flera år har dessutom produktivitets­utvecklingen inom industrin legat på en låg nivå redan innan pandemin. Det är vanligtvis först med en ökad produktivitet som lönerna kan öka. För att inte riskera att förlora arbeten inom industrin är det därför viktigt att hålla lönekostnaderna på en kontrollerad nivå.

― Inom industrin ser vi 2020 som ett förlorat år där utrymmet för löneökningar är ytterst begränsat, om det ens går att tala om något utrymme i de centrala avtalen, de som är normerande för hela arbetsmarknaden. Däremot finns det ju alltid möjlighet att använda lokal lönebildning hos de företag som går bra.

IKEM:s kollektivavtal med de fackliga organisationerna ger en stor möjlighet till så kallad företagsnära lönebildning. Löneavtalen bygger på att arbetsgivare och fackförbund på företaget kommer överens om vilka löneökningar som behöver och kan göras.

― Det här är inte alltid enkelt, parterna har inte sällan olika syn på vilka löneökningar som är möjliga att göra. Däremot, i en situation som den rådande, känns det aktuellt att lyfta fram de möjligheter löneavtalen ger det enskilda företaget och det lokala facket.

Men först ska alltså de centrala avtalen förhandlas i den ekonomiska verklighet som Corona-pandemin orsakat och med den osäkerhet som råder i omvärlden, med långsiktiga förändringar av både konsumtions- och investeringsvilja som är svåra att överblicka i dagsläget.

― Nu har vi ett gemensamt ansvar, fack och arbetsgivare, att behålla konkurrenskraften och därmed även arbetstillfällena inom vår industri. Det gemensamma ansvaret kommer att sättas på prov när vi nu återupptar förhandlingarna om nya kollektivavtal, avslutar Henrik Stävberg.

Fakta om avtalsrörelsen

Under avtalsrörelsen 2020 förhandlar arbetsgivarorganisationer och fackföreningar om kollektivavtal för drygt 2,8 miljoner löntagare. Industriavtalet innebär att Industrin förhandlar först och att det avtalet blir normerande för resten av avtalsrörelsen.

I mars prolongerades avtalen med IF Metall och tjänstemannaorganisationerna till den 31 oktober. Det betyder att kollektivavtalens ersättningar såsom till exempel ob-ersättningar, övertidsersättningar mm som gäller i nuvarande kollektivavtal fortsätter att gälla oförändrat. Det finns för innevarande år inget avtalat lönerevisionsdatum eller avtalade löneökningar vilket innebär att inga lönerevisioner ska genomföras innan de centrala kollektivavtalsförhandlingarna har återupptagits och slutförts.

Den 1 oktober återupptas förhandlingarna under de Opartiska Ordförandenas ledning.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in