Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Hållbarhetskriterier föreslås för plastförpackningar och emballage

Tidigare i veckan presenterade Upphandlingsmyndigheten sitt förslag på hållbarhetskriterier vid offentlig upphandling. Fram till den 22 januari är det möjligt att lämna synpunkter. IKEM vill gärna ha inspel från medlemsföretagen.

‒ Offentlig upphandling är ett viktigt verktyg för att öka återvinningen av plast och bidra till en hållbar plastanvändning, därför är det bra med hållbarhetskriterier, säger Henrik Oxfall ansvarig för plastbearbetningsfrågor på IKEM.

Upphandlingsmyndighetens förslag till hållbarhetskriterier rör förpackningar och emballage inom vården, byggsektorn och livsmedelssektorn. Enligt förslaget ska bara förpackningar av PE, PP och transparent PET får användas.

‒ Där tycker vi att upphandlingsmyndigheten har dragit det alldeles för långt, man har helt missat viktiga funktionella förpackningar av till exempel EPS (frigolit), säger Henrik Oxfall.

De föreslagna kriterierna finns nu tillgängliga på Upphandlingsmyndighetens hemsida och det är möjligt för alla som på något sätt är involverade i eller på annat sätt berörda av offentlig upphandling och i olika delar i värdekedjan från design till återvinning är välkomna att lämna synpunkter.

IKEM kommer att skicka in ett svar och tar tacksamt emot inspel från medlemsföretagen. Eftersom svaret till Upphandlingsmyndigheten ska vara inne senast den 22 januari, är det bra om den som vill bidra med synpunkter gör det så snart som möjligt.

Mer information om förslaget finns här på Upphandlingsmyndigheten.se 

 

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in