Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Höga betyg när BioInnovation når halvtid

Det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation, som arbetar för utveckling av biobaserade produkter, material och tjänster, får goda omdömen i den omfattande sexårsutvärdering som genomförts på uppdrag av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

BioInnovations uppdrag är att skapa de bästa förutsättningarna för att öka förädlingsvärdet i den svenska biobaserade sektorn och arbeta för visionen om att Sverige ställt om till en bioekonomi år 2050. Innovationsprogrammet är initierat av de tre branscherna IKEM, Skogsindustrierna och Teko – Sveriges Textil- och modeföretag.

– Innovation av processer som använder biobaserade restprodukter är viktigt för svensk kemiindustri – och där är långsiktigheten hos Bioinnovation avgörande för att öka samarbetet mellan kemi-, skogs- och textilindustri, säger Anders Fröberg, ansvarig för strategiska hållbarhetssatsningar på Borealis i Sverige och styrelseordförande för IKEM.

I BioInnovations verksamhet ryms att ta fram och genomföra utlysningar för forsknings- och innovationsprojekt, sprida resultat och kunskap, samt bygga samverkan mellan företag, offentliga aktörer och forskningsaktörer över branschgränser. Satsningen finansieras till hälften av de tre forskningsmyndigheterna Vinnova, Energimyndigheten och Formas. BioInnovation är ett av totalt 17 strategiska innovationsprogram i Sverige.

Efter sex års verksamhet att har programmet nu utvärderats och den övergripande rekommendation är att BioInnovation bör erhålla fortsatt finansiering på samma nivå som tidigare. Utvärderingens resterande rekommendationer är framåtblickande och fokuserar på hur programmet kan utvecklas vidare.

Läs Bioinnovations pressmeddelande här

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in