Skriv ut
Foto: Bengt Säll

IKEM: Högt lönebud i osäkert ekonomiskt läge

IKEM har i dag svarat på ett bud i de återupptagna förhandlingarna om löner för tre miljoner svenska löntagare, där industrin är först ut med att förhandla fram nya avtal. Budet är på 4,5 % på 29 månader.

― Budet innebär en kostnadsökning som är svår att ta för företagen under rådande stora ekonomiska osäkerhet. Budet är på en nivå som kan riskera Sveriges konkurrenskraft, säger Henrik Stävberg, förhandlingschef på IKEM.

Förhandlingarna om nya avtal återupptogs den första oktober, efter att ha avbrutits i mars på grund av Corona-pandemin. Avtalsskissen är framtagen av de opartiska ordförandena (OpO), som facken och arbetsgivarna inom industrin gemensamt utsett att biträda parterna i förhandlingen.

― Vi tycker att kostnadsnivån är smärtsamt hög med tanke på osäkerheten i omvärlden och med ökad smittspridning av corona även i Sverige. Risken är stor för bakslag i ekonomin. Med den här nivån på kostnadsökningar blir det svårare för svensk industri att hävda sig globalt, säger Henrik Stävberg.

IKEM är ändå beredda att acceptera budet eftersom ett längre avtal innebär stabilitet, vilket är bra för både arbetsgivare och anställda. OpO:s förslag är ett avtal på 29 månader, med en möjlighet för parterna att säga upp avtalet det tredje året. IKEM tar i sitt svar även upp vikten av att kostnadsöknings­nivån är tydlig och att en nivå ska gälla för alla avtal, även sådana som ingås efter industrin.

― Det är viktigt för industrin, men också för övriga sektorer som ska förhandla sina avtal senare under hösten. Avtalsrörelsen är ju upplagd så att industrin förhandlar först och att de avtal vi inom industrin sluter sedan blir normerande, säger Henrik Stävberg.

Nu fortsätter förhandlingarna och förhoppningsvis blir ett avtal klart senast 31 oktober.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in