Skriv ut

IKEM:s kollektivavtal prolongeras till den 31 oktober 2020

IKEM har fredagen den 20 mars 2020 svarat ja på en hemställan från industrins medlare (Opartiska ordföranden) innebärande en ajournering av pågående kollektivavtalsförhandlingar. Även facken inom industrin har svarat ja på medlarnas hemställan. Förhandlingarna återupptas den 1 oktober 2020. De kollektivavtal som skulle löpt ut den 31 mars förlängs till att gälla fram till och med den 31 oktober 2020.

Prolongeringen innebär att avtalen med IF Metall och tjänstemannaorganisationerna förlängs att gälla i nuvarande form fram till och med den 31 oktober. Det betyder att kollektivavtalens ersättningar såsom till exempel ob-ersättningar, övertidsersättningar mm som gäller i nuvarande kollektivavtal fortsätter att gälla oförändrat. Det finns för innevarande år inget avtalat lönerevisionsdatum eller avtalade löneökningar vilket innebär att inga lönerevisioner ska genomföras innan de centrala kollektivavtalsförhandlingarna har återupptagits och slutförts.

Kollektivavtal som förlängs till att gälla fram till och med den 31 oktober:

  • Tjänstemannaavtalet
  • I-avtalet
  • Återvinningsföretag
  • Kemiska fabriker
  • Gemensamma metallavtalet

Tryckta eller på webben publicerade kollektivavtal enligt ovan för perioden 1 april 2017 – 31 mars 2020 kommer inte att ersättas utan gäller fortsatt i befintlig form.

För mer information, kontakta IKEM:s arbetsgivarjour.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in