Skriv ut
Jonas Hagelqvist, vd IKEM
Foto: Bengt Säll

Industrins avtal förlängs på grund av corona

I dag förlängdes industrins nuvarande kollektivavtal till den 31 oktober 2020. Orsaken är det svårbedömda ekonomiska läge som svenska företag hamnat i på grund av Corona-viruset covid-19. Förhandlingarna återupptas i oktober.

― I den kris som vi nu befinner oss i finns inte förutsättningar att skriva nya avtal, därför välkomnar vi den här lösningen. Det är det bästa vi kan göra i rådande läge, säger Jonas Hagelqvist.

Avtalsförhandlingarna för industrisektorn, som pågått sedan i december, var inne i ett slutskede. De tidigare avtalen upphör att gälla den 31 mars, men nu skjuter parterna alltså på det datumet. Avtalens giltighet förlängs till den 31 oktober 2020 och förhandlingarna pausas.

― Vi tar upp förhandlingarna igen den 1 oktober då situationen förhoppningsvis är bättre. Just nu är fokus på att rädda svenska arbetstillfällen, där är facken och vi helt eniga, säger Jonas Hagelqvist.

När industrin nu skjuter på sina förhandlingar förutsätter industrins parter också att den nu träffade överenskommelsen på sedvanligt sätt blir norm för övriga avtal på svensk arbetsmarknad. Jonas Hagelqvist fortsätter:

― Att vi nu stannar upp och analyserar vad den nuvarande krisen innebär för världsekonomin är viktigt för industrin, men också för övriga sektorer som ska förhandla senare.

En fördel med att förhandlingarna skjuts på framtiden är att IKEM nu kan lägga mer resurser på att hjälpa medlemsföretagen.  Under veckan har två webbinarier arrangerats. Det första som tog upp vad arbetsgivare ska tänka på med anledning av Corona-utbrottet lockade mer än 400 medlemsföretag. Till webbinariet om regler för korttidspermitteringar kopplade mer än 500 företag upp sig.

― Vi upplever ett oerhört stort tryck från våra medlemsföretag, jag tror aldrig vi haft en lika stor anstormning. Det säger något om vilken osäkerhet företagen upplever just nu, avslutar Jonas Hagelqvist. 

För att ta hand om alla frågor från medlemsföretagen har IKEM även dubblerat i arbetsgivarjouren så att alla medlemsföretagen som ringer ska få snabbare hjälp med sina frågor. Dialog med regeringen och myndigheter för att se till att medlemsföretag ska få möjlighet att leverera nödvändiga sjukvårdsprodukter och ställa om produktionen till produkter som sjukvården efterfrågar är också prioriterat för IKEM just nu.

Fakta avtalsrörelsen:

Under avtalsrörelsen 2020 förhandlar arbetsgivarorganisationer och fackföreningar om kollektivavtal för drygt 2,8 miljoner löntagare. Industriavtalet innebär att Industrin förhandlar först och att det avtalet blir normerande för resten av avtalsrörelsen.

Arbetsgivarna inom industrin består av Grafiska Företagen, Gröna Arbetsgivare, IKEM - Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, Industriarbetsgivarna, Livsmedelsföretagen, Teknikföretagen, TEKO - Sveriges Textil- och Modeföretag och TMF - Trä- och Möbelföretagen.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in