Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Kan vi starta arbetet med lönerevision, trots att de nya avtalen inte är klara?

IKEM är just nu involverad i pågående avtalsförhandlingar om nya kollektivavtal. Avtalen vi har idag sjunger på sin sista vers och kan inte ligga till grund för 2020 års lönerevision. På frågan om ni lokalt kan starta arbetet med lönerevision eller om ni måste vänta till de nya avtalen är undertecknade är vårt svar att det är bra om ni inleder ett förberedande arbete.

- Självklart går inte löneprocessen att slutföra innan de nya avtalen landat på skrivborden, men risken med att avvakta även med det förberedande arbetet är att tidsschemat för att genomföra hela processen blir väl pressat, vilket riskerar att skapa irritation i onödan, säger Christer Sjödin, IKEM.

Märket för industrin är inte satt

Vad de nya avtalen i detalj kommer att innehålla är för tidigt att sia om. Industrimärket är inte satt, vilket innebär att vi än så länge inte vet hur stor pengapåsen är som ska fördelas – om ni inte lokalt är överens om annat- eller hur stor avsättningen till delpension blir. Även förändringar i själva lönerevisionsprocessen och beskrivningar hur den bör gå till är föremål för diskussion och kan komma att få nya avtalstexter.

Prognosen

Prognosen är emellertid att löneavtalen i stort kommer ha en liknande innebörd som idag. Detta innebär att både tjänstemanna- och arbetaravtal kommer att beskriva processer med i grunden likartade komponenter som de nuvarande avtalen.

Börja förbereda årets löneprocess

Med avstamp i den prognosen ser IKEM det som fullt möjligt att börja förbereda årets lönerevision.

Så här kan ni förbereda löneprocessen: 

  • Börja se över nuvarande och önskad lönestruktur
  • Var behöver satsningar göras?
  • Se över såväl företagets ekonomiska situation samt relevanta omvärldsförhållanden.
  • En annan lämplig förberedelse kan vara att se över eventuella utbildningsbehov samt behov av stöd hos de lönesättande cheferna.

- I många av IKEM:s  kollektivavtal ingår att lokala parter inledningsvis träffar överenskommelse om formerna och tidplanen för årets lönerevision. Min rekommendation är att ta en inledande kontakt med era lokala motparter för att vara förberedda när de nya avtalen är klara, avslutar Christer Sjödin.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in