Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Klimatsmart med portionsförpackat

Portionsförpackat och mindre förpackningar kan vara mer klimatsmart än storpack. Det visar en ny studie där forskare kartlagt matsvinn hos svenska hushåll. Studien visar också att förpackningens utformning spelar större roll för uppkomsten av matsvinn i hushållen än vad tidigare forskning visat.

― Den här studien styrker det vi hela tiden hävdat; att förpackningarna minskar matsvinnet. Därför måste vi hantera nedskräpning på andra sätt än genom förbud eller skatter på förpackningar, säger Lena Lundberg, ansvarig plastråvarufrågor på IKEM.

Studien är gjord av Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Forskarna har kartlagt matsvinn hos svenska hushåll på ett mer strukturerat och detaljerat sätt än i tidigare forskning.

Forskarna menar bland annat att portionsförpackat är bättre för klimatet även om mer förpackningsmaterial används. En viktig slutsats i en tid när Sveriges regering agerar för att fasa ut all engångsplast. Just nu pågår två regeringsuppdrag. Det ena ska bland annat undersöka förbud för plastmuggar och livsmedelsbehållare i plast för engångsbruk och den andra utreder skatt på engångsprodukter.

― Vi förutsätter att politikerna och utredarna lyssnar på forskarna och inte inför svenska regler och styrmedel som är dåligt för klimatet. Branschen jobbar hårt med att ta fram förpackningar som är lättare att återvinna samt att öka insamlingen och återvinningsgraden. Vår målsättning är att all plast ska återvinnas, säger Lena Lundberg.

För att både minska nedskräpningen och öka återvinningen har plastbranschen föreslagit att det införs någon slags pant eller återvinningsbonus på take away-förpackningar som kopplar till producentansvaret.

― Vi från plastbranschen är också bekymrade över att plast hamnar i miljön. Det är inte acceptabelt. Att införa en återvinningsbonus för take away tror jag kan vara positivt, det är sällan man ser pant-flaskor ligga och skräpa, de är alldeles för värdefulla, säger Lena Lundberg.

Här finns hela studien om matsvinn 

Här finns information om Engångsdirektivet om plast 

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in