Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Kollektivavtalad tjänstepension och försäkring ska bli enklare att förstå. Det är Avtalat!

Avtalat är namnet på det nya bolaget som LO, PTK och Svenskt Näringsliv gemensamt har bildat. Avtalats ansvar är att informera privata företag med kollektivavtal och deras anställda om kollektivavtalad tjänstepension och försäkring.

Idag upplever en del arbetsgivare att det kan vara svårt att hantera och administrera försäkringarna. Många anställda känner inte till vilka förmåner de har. Vilket innebär att många inte placerar sin tjänstepension eller utnyttjar de försäkringar de har rätt till.

Hela syftet med Avtalat är att förenkla för både anställda och arbetsgivare. Genom att parterna samlar allt på en gemensam plattform skapas en översikt som inte har funnits tidigare. Det kommer vara lättare att säkerställa att informationen är enhetlig. Den här gemensamma satsningen är historisk och kommer på sikt innebära stora fördelar – både för anställda och arbetsgivare!

Redan från årsskiftet kommer information som tidigare har funnits hos LO, PTK och Svenskt Näringsliv flyttas till avtalat.se. Till en början kommer sajten ha ett öppet läge med generell information. Men på sikt, senast 2024, ska både anställda och arbetsgivare kunna logga in och utföra alla uppgifter som rör kollektivavtalad tjänstepension och försäkring för privatanställda samt arbetare inom det kooperativa området. Då kommer det till skillnad från idag räcka att komma ihåg en enda sak: avtalat.se.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in