Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Kollektivtrafiksatsning öppnar för nya miljöprojekt under coronakrisen

I takt med att coronaviruset spritt sig över världen har resandet minskat och därmed behovet av drivmedel, både fossila och biobaserade. Stenungsundsbaserade Adesso BioProducts, som tillverkar biodrivmedel, har ändå kunnat hålla sin produktion igång. Det skapar utrymme för nya spännande miljöprojekt.

― Vårt aktiva val att satsa på kollektivtrafik gör att vi har kunnat fortsätta leverera fossilfritt drivmedel till busstrafik i många städer och regioner, det gör att våra volymer och vår omsättning ligger kvar på en stabil och hög nivå, berättar Lars Lind, vd Adesso BioProducts.

Vid produktionen av biodrivmedel produceras biprodukten glycerin, eller glycerol, som är ett annat namn på samma kemikalie. Glycerin ingår i många produkter bland annat i handsprit, men också i till exempel färg, läkemedel och livsmedel.

― När en stor del av biodieselverksamheten avstannat i Europa, har glycerin blivit en bristvara. Därför är det extra bra att vi kan köra våra anläggningar för fullt och bidrar med produktion av en livsnödvändig kemikalie, säger Lars Lind, vd Adesso BioProducts.

Att det går fortsatt bra för Adesso BioProducts är också bra för de människor som bor eller arbetar i Stenungsund. På grund av coronakrisen har ett stort antal teknikkonsulter blivit av med sina uppdrag när andra företag skär ned på projekt för att spara pengar. Teknikkonsulter som nu kan anlitas av Adesso Bioproducts.

― Vi har påbörjat ett förprojekt för en demoanläggning för grön eten. Denna görs delvis ihop med forskningsinstituten RISE/CIT via det Västsvenska Kemi- och Materialklustret, men också på plats i Stenungsund. Projektet är bra och spännande för oss, men självklart också bra för de teknikkonsulter som nu fått nya uppdrag. I förlängningen är det förstås även jättebra för miljön, säger Lars Lind.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in