Skriv ut

Konkurrensreglerna viktiga även i kristider

Konkurrensmyndigheterna inom EU (ECN European Competition Network) gjorde igår ett gemensamt uttalande rörande samarbeten mellan företag i akuta krislägen.

När ett  krisläge föreligger och företag samarbetar för att tillgången till samhällskritiska varor och tjänster ska säkras är det inte fråga om en konkurrensbegränsning och troligen resulterar samarbetet också i att effektivitetsvinster överväger även om samarbetet som sådant typiskt sett är olämpligt enligt konkurrensreglerna.

Konkurrensmyndigheterna är samtidigt tydliga med att det är viktigt att samhällskritiska varor och tjänster görs tillgängliga till konkurrenskraftiga priser. Konkurrensmyndigheterna kommer därför att ingripa om företag ingår karteller eller missbrukar sin dominerande ställning.

Konkurrensverket har öppnat en rådgivning för de företag som behöver vägledning om samarbeten under Coronakrisen.

Läs ECN:s uttalande

Läs Konkurrensverkets kommentar

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in