Skriv ut

Kontroll av konsumentprodukter planeras

Under den pågående COVID-19-pandemin har det dykt upp en del handdesinfektionsmedel som inte uppfyller EU-lagstiftningens krav. ECHA:s arbetsgrupp för biocider, som bland annat har till uppgift att utvärdera medlemsstaternas pågående kontrollaktiviteter, har nu meddelat att de intensifierade åtgärder som vidtagits på nationell nivå är tillräckliga för att hantera frågan.

― För seriösa företag är inspektionsverksamheten jätteviktig. Produkter som inte uppfyller kraven i lagstiftningen är självklart i första hand ett problem för att de riskerar konsumenternas hälsa, men det är också ett hot mot överlevnaden för de företag som sköter sig. Därför är det skönt att höra att inspektionerna fungerar, säger Kristina Neimert Carne, sakkunnig i kemikaliefrågor på IKEM.

ECHA planerar sedan tidigare ett projekt med fokus på kontroller av produkter som lyder under olika lagstiftningar - främst artiklar, men också blandningar. De flesta av produkterna förväntas vara konsumentprodukter. Det ska se till att alla länder inför och kontrollerar EU-lagstiftningen på samma sätt. Det projektet kommer att beredas 2021, inspektionerna genomförs 2022 och rapporten förväntas bli klar i slutet av 2023.

Arbetsgruppen för biocider kommer att arbeta tillsammans med EU-kommissionen för att hantera alla frågor som rör gränsen mellan biocidlagstiftningen och kosmetikförordningen.

Ett pilotprojekt om klassificering som fokusera på klassificering av tvättmedel och rengöringsprodukter kommer att starta i slutet av 2020, med inspektioner under 2021 och 2022. En rapport förväntas 2023.

Läs mer på ECHA:s webbplats 

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in