Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Krav på certifiering av pannoperatörer skjuts upp två år

Arbetsmiljöverket beslutade förra veckan att ikraftträdande datumet för kravet på certifiering av pannoperatörer retroaktivt ska skjutas upp till 1 december 2022.

Det nya kravet på certifiering av pannoperatörer infördes i förskrifterna AFS 2017:3 om användning och kontroll av trycksatta anordningar. Övergångstiden för de två första kategorierna var satta till tre år. Men på grund av COVID-19 har företag haft svårt att utbilda och certifiera operatörer. Vi inom IKEM har därför tillsammans med flera andra medlemsorganisationer påtalat för Arbetsmiljöverket att det är omöjligt för företagen att uppfylla kraven i tid.

Arbetsmiljöverket har lyssnat våra åsikter som vi fört fram och ändrat sig i fråga om ikraftträdande datum. Den förlängda övergångstiden gäller certifiering av operatörer som ska övervaka pannor i kategorierna 1 och 2.

Mer information hittar nu på Arbetsmiljöverkets  webbplats 

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in