Skriv ut

Lokal lönebildning

Så här i tider av slutförda förhandlingar och nya löneavtal kan det vara på sin plats att påminna om möjligheten till lokal lönebildning. Detta innebär att avtalen innehåller stupstockar, det vill säga en process, en siffra och ett revisionsdatum som gäller, om man inte lokalt kommer överens om annat. För de flesta av er är detta inget nytt, utan denna möjlighet har funits länge i IKEM:s kollektivavtal Tjänstemannaavtalet, I-avtalet, Kemiska Fabriker och kollektivavtalen för Återvinningsindustrin, Oljeraffinaderier samt Tvätt- och textilservice.

I och med den avtalsuppgörelse som just har träffats gäller det även temporärt Gemensamma Metallavtalet för lönerevisionen 1 november 2020. Vad avser Oljeraffinaderier, Explosivämnesindustrin, Socker- och Glasindustrin räknar vi med att få med samma upplägg.

Lokal lönebildning innebär med andra ord att man kommer överens med sina lokala fackklubbar om en annan siffra än det centrala avtalet stipulerar. 

Möjlighet finns också att flytta lönerevisionstillfället till ett annat datum som bättre passar de lokala förutsättningarna. Observera att jag med det senare inte menar att man blir klar med själva lönerevisionen senare men där lönen betalas ut retroaktivt. I detta sammanhang menas att man kommer överens om att nya löner gäller från exempelvis 1 april istället. En sådan överenskommelse kan förstås vara svår att få till och bygger på en hög grad av förtroende mellan företaget och klubben, och där man med ett transparent förhållningssätt visar och övertygar klubben om det lämpliga i att ingå en sådan överenskommelse. Viktigt är förstås att se till att den fackliga klubben inte känner sig lurade av en sådan överenskommelse utan att företaget också kan tänka sig att i bättre tider överstiga det centralt satta märket.

Hör gärna av dig till IKEM:s lönebildningsansvarige Christer Sjödin om du vill diskutera lokal lönebildning i allmänhet och  era förutsättningar i synnerhet.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in