Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Lönebildningsdagarna

Årets Lönebildningsdag sker i digital form och därför har vi valt att dela upp programmet på två tillfällen – den 15 respektive 22 oktober.

I år sker Lönebildningsdagen i digital form för att förhindra smittspridning men ändå möjliggöra kunskapsutbyte och ge inspiration om lönebildningen på företagen. Arrangör är Svenskt Näringsliv.

Mötet är uppdelat på två tillfällen med olika innehåll och det är helt kostnadsfritt att delta:

Tema 1 den 15 oktober klockan 10.00 - 12.00 Anmälan

Tema 2 den 22 oktober klockan 10.00 - 12.00 Anmälan

Tema 1:
Lönemecket – motiverande ledarskap med rätt verktyg 

Framgångsrika verksamheter präglas av ett bra ledarskap. Vilka verktyg har ledarna för att motivera medarbetarna och hur kan lönesättningen vara en del av ledarskapet? 

Framgångsrikt ledarskap är ett resultat av flera samverkande faktorer. Motivation och prestation förutsätter att många pusselbitar finns på plats. Lön är en viktig del i chefens verktygslåda tillsammans med feedback, bra arbetsklimat, möjlighet till utveckling och upplevd mening i arbetet. I år ligger fokus på chefens verktyg i lönesättningen för att stärka affären när företaget leds mot framtiden. 

Tema 2:
Hur kan HR-funktionens roll utvecklas för att stärka chefernas användning av verktygen? 

Några områden vi belyser är: ·

  • Vad behöver vara på plats i löneprocessen enligt forskningen? 
  • Hur kan HR arbeta för att stärka ledarna på den attraktiva arbetsplatsen? 
  • Vad gör oss lyckliga och engagerade i tider av förändring? 
  • Hur viktigt är goda relationer för framgång? 

Lyssna och reflektera på inspirerande talare som: 

Katarina Blom, psykolog, författare och organisationskonsult, Habitud 

Dan Hasson, Forskare och författare, Karolinska Ints. och Mayo Clinic 

Johnny Hellgren, docent, Psykologiska institutionen Stockholms Universitet 

David Morgenstern, Head of People Experience, Klarna 

Anna-Karin Samuelsson, VP & Head of People, Ericsson 

Magnus Sverke, professor, Psykologiska institutionen Stockholms Universitet 

För sjätte året i rad arrangerar Svenskt Näringsliv Lönebildningsdagen - i år i digital form och uppdelat på två tillfällen. Vi riktar oss till dig som arbetar med lönefrågor. 

Gör som hundratals av dina kollegor – delta och få ny kunskap! 

Moderatorer är Edel Karlsson Håål och Henrik Svidén

Länk till mötena kommer att skickas några dagar innan! Välkommen att inspireras till framtidens lönesättning! 

Frågor? 

Välkommen att kontakta 

Edel Karlsson Håål, edel.karlssonhaal@svensktnaringsliv.se 

Ann Mikiver ann.mikiver@svensktnaringsliv.se 

Cathrine Ruud cathrine.ruud@svensktnaringsliv.se

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in