Skriv ut
Henrik Stävberg, förhandlingschef IKEM. Foto: Bengt Säll

Lönemärket satt för svensk arbetsmarknad

Efter intensiva förhandlingar har IKEM och övriga industriförbund i natt kommit överens med facken om ett nytt löneavtal. Därmed är också normen för löneökningarna på svensk arbetsmarknad satt.Löneavtalet innebär en total kostnadsökning för företagen på 5,4 procent i ett 29 månader långt avtal som löper ut den 31 mars 2023.

Den första oktober återupptogs de förhandlingar om nya löner för industrin som sattes på paus i våras på grund av Coronapandemin. För att ändå hamna i takt med löptiden för de tidigare avtalen blir avtalsperioden 29 månader. Avtalen kommer alltså löpa ut den 31 mars 2023, samma tid som hade gällt om treårsavtal tecknats i våras.

‒ Ett långt avtal är alltid att föredra, det ger stabilitet, vilket är bra. Den första lönerevision blir den första november i år. Sedan är det sjutton månader till nästa lönerevision, vilket ändå ger företagen lite andrum jämfört med ett kort avtal, säger Henrik Stävberg.

Avtalet är tecknat mot bakgrunden att coronapandemin innebär att många i grunden livskraftiga företag nu har låg betalningsförmåga, samtidigt som vissa företag går bra trots krisen.

‒ Det har varit en mycket stor utmaning att hantera i förhandlingarna. IKEM hade önskat en lägre löneökningstakt i det osäkra läge vi i är i nu med ökad smittspridning, säger Henrik Stävberg, förhandlingschef IKEM – Innovations- och kemiindustrierna.

Det nya avtalet innebär dels höjda löner för de anställda, dels pensionsavsättningar. Den totala kostnadsökningen för avtalsperioden är 5,4 %, med en första höjning av lönerna den första november 2020. Det nya avtalet innebär även att pensionsöverenskommelsen mellan SN/ LO / PTK nu kommit på plats.

Med ett nytt Industriavtal på plats så är också lönenormen, märket, för övriga arbetsmarknaden satt. Industriavtalet skapar stabilitet i den svenska lönebildningen sedan 1997.

Industrins arbetsgivarorganisationer är: IKEM, Teknikföretagen, Industriarbetsgivarna, Livsmedelsföretagen, Grafiska Företagen, SLA, TEKO och TMF.

Avtalskonferenser

4 november håller vi en webbsänd avtalskonferens gällande Tjänstemannavtalet, I-avtalet, Kemiska fabriker, Gemensamma metall och avtalet för Återvinningsindustrin.

Läs mer och anmäl dig här 

För mer information kontakta

Henrik Stävberg, förhandlingschef IKEM eller Jonas Hagelqvist, vd IKEM.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in