Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Lönerevision enligt avtalet med Ledarna

Många av de nya löneavtalen är klara och många företag arbetar nu med sina lönerevisionsprocesser. Av den anledningen vill vi passa på att påminna om tillämpningen av löneavtalet med Ledarna. Enligt avtalet med Ledarna, som är oförändrat efter avtalsförhandlingarna, ska en årlig löneprocess genomföras mellan den enskilde medlemmen i Ledarna och dennes chef. Lönen sätts i dialog mellan chef och medarbetare utifrån överenskomna mål, uppnådda resultat och individens utveckling och prestation, och här bestäms också vilket lönerevisionsdatum som gäller.

Finns lokala fackliga företrädare för Ledarna på företaget ska samverkan ske mellan arbetsgivaren och dessa om hur tillämpningen av löneavtalet ska ske i praktiken. Även årliga tidpunkter och former för lönerevision fastställs.

Ledarnas löneavtal innehåller inga angivna procentsatser eller stupstockar utan bygger helt på dialogen och överenskommelsen med den enskilde medarbetaren. En lämplig utgångspunkt kan vara det märke för löneökningar som gäller för övriga fackliga organisationer, det vill säga 5 % för hela avtalsperioden om 29 månader, men såväl högre som lägre löneökningar kan alltså vara aktuella så länge det kan motiveras. För frågor kring Ledarnas löneavtal, kontakta IKEMs arbetsgivarjour.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in