Skriv ut

Med en stark industri i utveckling når vi klimatmålen

Den industristrategi som EU Kommissionen nu presenterat ska vara anpassad till en europeisk industri som driver omställningen genom utveckling och har en hög konkurrens- och innovationsförmåga. Europa är väl positionerat med en stark industriell bas och innovativa företag men utmanas samtidigt av ökad global konkurrens, protektionism och handelskonflikter. Europas väg framåt ska dock inte bestå av att sätta upp murar mot omvärlden. Nyckeln ligger i att stärka industrins konkurrenskraft vilket i sig kräver ett konkurrenstryck både inom Europa och i förhållande till omvärlden.

Samtidigt som industrin har en central roll att spela för omställningen är det avgörande att rätt förutsättningar föreligger för omställning i form av en stabil energiförsörjning med lågt klimatavtryck till konkurrenskraftig kostnad och en säker råvaruförsörjning. Med Industristrategin följer också ett paket av åtgärder inom flera olika områden, bla. åtgärder för en moderniserad och koldioxidfri energiintensiv industri, stärkande av skyddet mot koldioxidläckage, en handlingsplan för viktiga råmaterial och en läkemedelsstrategi.

- Vi ser omställningen som en stor möjlighet till långsiktig konkurrenskraft och nya affärsmöjligheter. Samtidigt blundar vi inte för den utmaning som omställningen innebär. Det är positivt att den strategi som Kommissionen nu presenterat framhåller vikten av en livskraftig industri i Europa och visar en förståelse för vad som behöver vara på plats för att vi ska lyckas med omställningen, säger Mikael Möller, chef näringspolitiska EU frågor på IKEM.

I samband med Industristrategin läggs också fram en strategi för att skapa bättre förutsättningar för mindre företag (SME) att växa inom EU och en Handlingsplan för den inre marknaden som ska förenkla för företag att sälja varor och tjänster inom hela EU genom att samma regler ska gälla i hela EU. Hinder på den inre marknaden i form av restriktiva och nationell regler, administrativa brister och felaktigt införande av EU lagstiftning leder enligt Kommissionen leder till att handel till stora värden går om intet.

- Det är bra att Kommissionen vill se över hur medlemsstaterna har infört reglerna om den inre marknaden och att nationella särregler tas bort. Det skulle gynna EU, Sverige och våra medlemsföretag, avslutar Mikael.

Här kan du läsa om Industristrategin 

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in