Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Mikroplaster i vårt dricksvatten påverkar inte hälsan

Livsmedelsverket menar att dricksvattnet i Sverige inte innehåller mikroplaster i sådan omfattning att det påverkar hälsan. Det visar Livsmedelsverkets sammanställning som myndigheten genomfört på uppdrag av regeringen. Men mer forskning behövs.

2018 fick Livsmedelsverket i uppdrag av regeringen att sammanställa den kunskap som finns om hälsorisker med mikropartiklar eller nanopartiklar av plast i dricksvatten, att kartlägga om det finns mikroplast i dricksvatten i Sverige samt, om det behövs, föreslå åtgärder för att minska mängderna.

Här kan du läsa Pressmeddelandet från Livsmedelsverket i sin helhet

En annan aspekt som diskuterats är om mikroplaster kan vara bärare av exempelvis bakterier eller kemiska ämnen. Slutsatsen är att det kan inträffa, men att bidraget från partiklar i dricksvatten beräknas vara väldigt litet jämfört med andra sätt vi kan få i oss bakterier eller kemiska ämnen via livsmedel.

Mikroplast

Mikroplast är ett samlingsnamn för små plastfragment. Mikroplast är fragment som är mindre än fem millimeter. Det finns även nanopartiklar av plast, det är fragment som är mindre än 100 nanometer. En nanometer är en miljarddels meter. Båda kategorierna bildas när plastföremål förslits och succesivt bryts ner i mindre och mindre bitar i naturen, i hav och i sjöar. Partiklarna har hittats i fiskar och andra vattenlevande organismer men även i livsmedel som honung, salt, flaskvatten och öl. När det finns i burkar eller flaskor med livsmedel kan det till exempel ha kommit från plasten i en kork eller ett lock.

Rapporten skickades 1 april till regeringen.

Mikro- och nanoplast i dricksvatten
Mikroplast

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in