Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Modern och effektiv miljöprövning möter framtidens samhällsomställningar

En särskild utredare har tillsatts av regeringen för att se över det nuvarande systemet för miljöprövning och lämna förslag på de ändringar och åtgärder som krävs för att uppnå en modernare och mer effektiv miljöprövning. Uppdraget ska redovisas senast den 15 december 2021.

Syftet med utredningen är att genom förändringar i miljöprövningen underlätta för miljö- och klimatförbättrande investeringar och åstadkomma snabbare och enklare prövningsprocesser samtidigt som ett bibehållet miljöskydd säkerställs.

Utredaren ska bland annat titta på:

• bedöma om tillämpningsområdet för att tillståndspröva ändringar och anmäla ändringar för befintliga verksamheter kan utvidgas
• bedöma om ett anmälningsförfarande under vissa förutsättningar kan ersätta tillståndsförfarandet, och
• utvärdera vissa aspekter av miljöprövningsdelegationernas roll och organisation

- Vi har länge efterfrågat en förändring av tillståndsprocessen och är mycket glada över den tillsatta utredningen. Vi ser också fram emot att få möjlighet att delta i utredningsarbetet med konkreta förslag från industrin. En effektivare tillståndsprocess är nödvändig för att vår industri ska kunna göra de investeringar som behövs för att klara av omställningen men också för att säkra att vi även i framtiden har en stark industri som bidrar till Sveriges välfärd, säger Rebecca Wennerberg, miljöjurist på IKEM.

Prövningen bör utformas på ett sätt som främjar investeringar som driver teknik- och metodutvecklingen mot minskad negativ miljöpåverkan. Ett regelverk som underlättar investeringar underlättar även miljöförbättringar.

- En av de förändringar som vi hoppas se är att befintliga verksamheter som huvudregel ska prövas genom ändringstillstånd. Men viktigast av allt är att det inte stannar vid en utredning utan att man vågar lyssna på industrin och genomför de förändringar som behövs för att stärka rättssäkerheten och effektivisera miljötillståndsprocessen, avslutar Rebecca Wennerberg.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in