Skriv ut
Lotta Ljunqvist, vd Testa Center
Lotta Ljunqvist, vd Testa Center

Nära 7 000 nya jobb inom Life Science till 2025 – om startupbolagen får rätt förutsättningar

Ny rapport: Startupbolag inom life science ser stora tillväxtmöjligheter. Men tillväxten hämmas av svårigheter att hitta finansiering, arbetskraft och regelkrångel. Potentialen är enorm om man får tro de nystartade life science-företagen, men om tillväxten ska bli verklighet krävs rätt förutsättningar. Det är de utmaningarna vi tittat på i rapporten, säger Nils Hannerz, Forsknings- och Innovationschef på IKEM.

År 2018 publicerade Myndigheten för Tillväxtanalys en rapport om life science-sektorns tillväxtmöjligheter. Den studien har IKEM nu följt upp genom att göra en djupare analys av de bolag inom sektorn som startat de senaste 10 åren. 

― Bakgrunden är att regeringen presenterade en life science-strategi för Sverige i december. IKEM tycker att mycket i strategin är bra, men att det behövs en del reformer om både dagens stora väletablerade industriföretag och nya innovativa bolag ska växa och utvecklas i Sverige. 

Rapporten lanserades vid två seminarier i slutet på februari, ett på Testa Center i Uppsala och ett på BioVentureHub i Göteborg.

― Testa Center vill vara en hjälpande hand för att minska risken på väg mot industrialisering. Minskad risk gör det lättare att få finansiering. Då kan vi skapa värde och behålla de nya bolagen i Sverige, berättade Lotta Ljungqvist, vd Testa Center.

Just bristen på finansiering för tillväxt är något som flera av bolagen i rapporten lyfter fram som en utmaning. Offentligt stöd finns för uppstart av nya bolag, men eftersom den oftast är lång för life science-bolagen, räcker stödet inte hela vägen fram till att privat riskkapital är redo att ta över.

― Vi lyfter fram flera olika utmaningar i rapporten: finansiering, svårighet att hitta kompetens och regelkrångel. Jag vill särskilt peka på kompetensförsörjningen. För att lösa den behövs snabbt ett mycket närmare samarbete mellan industri och högskolor i landet, säger Nils Hannerz, Forsknings- och Innovationschef på IKEM.

I arbetet med rapporten har det också blivit uppenbart för IKEM hur viktiga de små och stora bolagen är för varandra, att de ingår i samma ekosystem. Det lyftes också fram under seminarierna.

― Vi uppmuntrar vår personal att prata med bolagen i BioVetnureHub, den är som en pool där AstraZeneca-anställda kan gå och bada i ett tänk som inte finns i det egna bolaget. Vi vill att hubben ska vara som ett Tinder light mellan startupbolag och AstraZeneca, sa Magnus Björsne, vd BioVentureHub.

Startupbolagen ser själva stora möjligheter till tillväxt. Företagen i studien har idag 2 700 anställda och uppskattar att de har möjlighet att växa 3,5 gång de närmsta 5 åren. Totalt motsvarar det 6 800 arbetstillfällen, men då behövs rätt åtgärder från samhället.

― Regeringens life science-strategi är ett steg i rätt riktning, men vi vill att man även lyssnar på de mindre bolagens behov. Vi har mängder med offentligt finansierad utrustning på högskolor runt om i landet. Med en tydligare styrning av lärosätena skulle vi kunna utnyttja våra gemensamma resurser bättre, vilket på sikt skulle betala sig i högre skatteintäkter om fler av de nya arbetstillfällen som bolagen vill skapa hamnar i Sverige, menar Nils Hannerz.

Fakta om rapporten

Innehållet i rapporten bygger på en enkät som har skickats till aktiebolag inom life science, som grundats mellan 2007 och 2016. Totalt valdes 409 bolag ut som mottog den digitala enkäten via mail. Urvalet baserades på Tillväxtanalys rapport från 2018, ”Den svenska life science-industrins utveckling”. Avknoppningsbolag till större bolag och bolag satta i konkurs har ej tagits med. 74 företag genomförde enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 18 procent. Utöver enkäten har djupintervjuer gjorts med fyra startup-bolag och de två innovationsarenorna BioVentureHub och Testa Center.

Här hittar du hela rapporten Starta, växa och stanna i Sverige 

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in