Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Ny vägledning om åtgärder för att minimera utsläpp av mikroplast

Vid hantering av plastgranulat finns det risk för oavsiktligt spill och förlust av pellets. Plastbranschen har därför sedan flera år tillbaka ett program för att förhindra spill; Operation Clean Sweep. Nu har även Naturvårdsverket kommit ut med en vägledning.

― Vägledningen ger en bra bild över de åtgärder som kan genomföras av verksamhetsutövare för att minimera utsläpp av plastgranulat. Den kan vara ett bra komplement till de manualer som vi själva tagit fram inom plastbranschen, menar Henrik Oxfall, ansvarig för plastbearbetningsfrågor på IKEM

I Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget om källor till mikroplaster (NV-rapport 6772, juni 2017) föreslog verket bland annat att en vägledning skulle tas fram. Syfte var att föreslå lämpliga åtgärder för att minska spill.

Den vägledningen har nu publicerats och innehåller generella skyddsåtgärder samt skyddsåtgärder som i samband med transport, rengöring av transportkärl, lastning, lossning, paketering samt skyddsåtgärder på anläggningen.

― Åtgärderna är helt i linje med de som ingår inom Operation Clean Sweep, vilket förstås är bra, säger Henrik Oxfall.

I ett första utkast innefattade Naturvårdsverkets vägledning även textiltvätterier. Dessa delar har dock tagits bort då Naturvårdsverket vill inhämta mer kunskap om lämpliga skyddsåtgärder.

Här kan du läsa om Operation Clean Sweep 

Naturvårdsverkets vägledning

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in