Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Nytt nätverk för frågor inom brandskydd

Du som jobbar med brandskyddsfrågor har sällan kollegor med din kompetens inom din egen organisation.  IKEM tar därför initiativet till att undersöka intresset hos våra medlemmar i branschföreningen av att ingå i ett nätverk för brandskyddsfrågor. Syftet med nätverket är att knyta samman er specialister så ni kan diskutera gemensamma frågeställningar. Anmäl ditt intresse för nätverket till Björn Lindberg på IKEM.
  • Nätverket för brandsskydd vänder sig till dig som hanterar brandskydd på våra branschmedlemmars anläggningar.

Vilka frågor kommer diskuteras?

De företag som kontaktat IKEM har framfört att det finns ett behov av att diskutera det systematiska brandskyddsarbetet och tolkningar av kraven i nya föreskrifter. Det finns andra nätverk för brandskydd men dessa nätverk har inte fokus på de specifika brandskyddsfrågorna för vår bransch.

Flera företag har äldre anläggningar och de har framfört att det finns ett behov av att utbyta goda exempel om hur dessa anläggningar på bästa sätt kan moderniseras. Det finns även ett behov av att diskutera allvarliga händelser som inträffar i vår omvärld och vad vi gör för att förhindra att liknande händelser inträffar i Sverige.

De regelverk som i första hand kommer att diskutera är de lagar och föreskrifter som styr hantering av Brandfarlig och explosiv vara; Byggnadsregler; Skydd mot olyckor; SEVESO.

IKEM ser fördelar med ett nytt nätverk

- Den stora fördelen är att vi genom nätverket kan sprida goda exempel mellan våra branschmedlemmar, Björn Lindberg, ansvarig för processäkerhetsfrågor på IKEM.

- Vi kommer även få nya kontaktpersoner som kan hjälpa oss att svara på remisser från myndigheter samt ge input till vår verksamhetsplanering, säger Björn Lindberg. 

Start vintern 2021 - anmäl dig

Det nya nätverket för brandskydd startar under vintern 2021. Nätverket för brandskydd vänder sig till dig som hanterar brandskydd på våra branschmedlemmars anläggningar. Är du intresserad av att vara med i nätverket  kontaktar du Björn.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in