Skriv ut

Nytt sätt att rapportera avfall

Från 1 november ska verksamheter rapportera in antecknade uppgifter om farligt avfall till det nya avfallsregisret hos Naturvårdsverket. Inga retroaktiva anteckningar förda från 1 augusti till och med 31 oktober behöver rapporteras in.

Regelförändringen berör alla verksamheter som:

  • producerar farligt avfall,
  • transporterar farligt avfall,
  • tar emot och hanterar farligt avfall i insamlingsverksamhet,
  • behandlar farligt avfall,
  • mäklar eller handlar med farligt avfall.

Den stora skillnaden mellan tidigare och nya regler är att företag och verksamheter ska rapportera in antecknade uppgifter om farligt avfall till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket. Hittills har uppgifterna enbart funnits antecknade hos varje verksamhet och behövt redovisas först på begäran av en tillsynsmyndighet.

Hur går rapporteringen till?

Verksamhetsutövare kommer att kunna lämna uppgifter till avfallsregistret på två sätt. Antingen via en e-tjänst på Naturvårdsverkets hemsida, där uppgiftslämnaren identifierar sig genom e-legitimation. Eller via en så kallad API-lösning där verksamhetsutövaren anpassar sitt eget verksamhetssystem till Naturvårdsverkets avfallsregister.

Digitala informationsmöten

Naturvårdsverket anordnar två informationsmöten om spårbarhetssystemet via Skype:
• 23 september 14.00-16.00 Tema: Genomgång hur man lämnar uppgifter till Naturvårdsverket via e-tjänst
• 9 oktober 10.00-12.00 Tema: Genomgång hur man lämnar uppgifter till Naturvårdsverket via API

Mer information finns på webben


Under fliken Hälsa Säkerhet Miljö: Miljölagstiftning och sidan Avfall

För åtkomst till sidan behöver du logga in.

Ordna inloggning till ikem.se
Fyll i detta formulär.

När du fyllt i formuläret får du en aktiveringslänk till din inkorg. Du måste klicka på länken för att aktivera kontot.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in