Skriv ut

Utskrift

Skriv ut
Jonas Hagelqvist, vd IKEM
Foto: Bengt Säll

Ökad osäkerhet i avtalsförhandlingarna på grund av Corona-viruset

IKEM har i dag ställt sig positiva till en skiss om ett treårigt avtal för industrin. IKEM gör dock en reservation på grund av det är svårt att bedöma hur spridningen av Corona-viruset kommer att påverka IKEM:s medlemmar. Hur våra företag kommer att påverkas av virusutbrottet är fortfarande oklart, det är en osäkerhetsfaktor som vi måste kunna hantera i de fortsatta förhandlingarna, säger Jonas Hagelqvist, vd på IKEM – Innovations- och kemiindustrierna.

Avtalsskissen är framtagen av de opartiska ordförandena (OpO), som facken och arbetsgivarna inom industrin gemensamt utsett att biträda parterna i förhandlingen. IKEM är positiva till förslaget om ett treårigt avtal, men bara om vissa förutsättningar gäller.

― För svensk industri innebär ett treårigt avtal stabilitet, det är bra för både arbetsgivare och anställda, men bara om kostnadsnivån ligger på en sådan nivå att svensk industri kan fortsätta hävda sig globalt, säger Jonas Hagelqvist.

En annan punkt som IKEM tar upp i sitt svar till OpO är att det är viktigt att kostnadsöknings­nivån är tydlig och att en nivå ska gälla för alla avtal, även sådana som ingås efter den sista mars.

― Det är viktigt för industrin, men också inför övriga sektorer som ska förhandla sina avtal under våren. Avtalsrörelsen är ju upplagd så att industrin förhandlar först och att de avtal vi inom industrin sluter sedan blir normerande, säger Jonas Hagelqvist.

OpO:s förslag är ett avtal på tre år, med en möjlighet för parterna att säga upp avtalet det tredje året. Det är något som IKEM är positiva till, samtidigt som man anser att det är viktigt att det bara ska vara möjligt att säga upp avtalet vid förändrade ekonomiska förutsättningar.

― Det är den ekonomiska utvecklingen som måste få styra, om det finns möjligheten att säga upp avtalet av andra skäl riskerar vi att helt rubbar utgångspunkterna för den modell för förhandlingar som varit så framgångsrik de senaste tjugo åren då vi haft ett industriavtal, menar Jonas Hagelqvist.

Den senaste tiden har det kommit signaler om avmattning i ekonomin inom flera branscher. Den avmattningen riskerar att förstärkas av Corona-utbrottets påverkan på ekonomin.

― Vi har redan fått in ett antal samtal till vår arbetsgivarjour där företag undrar hur de ska bära sig åt om de behöver minska sin verksamhet med anledning av Corona-viruset. Vi vet inte hur utbrottet kommer slå på ekonomin framöver, säger Jonas Hagelqvist.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in