Skriv ut

Ökat avdrag på lönekostnader för forskning

Företag får från 1 april ökade möjligheter att göra avdrag för kostnader för kvalificerat forskningsarbete på upp till 5,4 miljoner kronor per år. Förändringen föreslogs i höstas av regeringen och beslöts 11 mars i riksdagen.

Avdraget innebär att en del av kostnaderna för forskande personal kan dras av. Det nya maxbeloppet är 450.000 kronor per månad jämfört med tidigare 230.000.

- IKEM välkomnar detta, det ska vara konkurrenskraftigt att förlägga forskningsverksamhet i Sverige. Generellt anser vi att det är effektivare att industrin får göra avdrag för sin forskning än att pengar ska samlas in via skatten och sedan fördelas via projektbidrag, säger Nils Hannerz, Forsknings- och Innovationschef på IKEM.

Uppföljningen från tidigare år visar att avdragen inte är så stora som regeringen hade uppskattat. Det kan vara ett tecken på att alla som har rätt till avdraget inte använder det. Det kan vara bra att komma ihåg att det går att söka avdrag retroaktivt för tidigare år.

  • IKEM rekommenderar sina medlemsföretag att se över att de får det avdrag de har rätt till och även se över möjligheten till retroaktivt avdrag.

Detaljerade instruktioner finns hos Skatteverket, men det är oklart om de uppdaterat sina instruktioner från förra veckans beslut i riksdagen än. Då går det bra att ringa dem och fråga.

Skatteverkets information

Riksdagens beslut

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in