Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Preem - snabba miljöprövningar fortsatt viktiga

I går kom beskedet från Preem om att företaget inte kommer att investera i en utbyggnad för uppdatering av tjockolja vid raffinaderiet i Lysekil, det så kallade ROCC-projektet. I stället kommer företaget satsa på förnybara bränslen.

― Det är glädjande att företaget ändå planerar för fortsatta satsningar i Sverige. Samtidigt bör man ha i minnet att för all industriell utveckling är snabbare miljötillståndsprocesser av högsta vikt, säger Rebecca Wennerberg, miljöjurist IKEM.

Den globala raffinaderiindustrin är under hård press på grund av corona-pandemin, med en minskad efterfrågan på drivmedel. Resultatet har blivit att utvecklingsprojekt lagts på is och raffinaderier tvingats stänga. I går meddelade IKEM:s medlemsföretag Preem att man drar tillbaka ansökan om den omdebatterade utbyggnaden av raffinaderiet i Lysekil. Beslutet är taget utifrån den nya ekonomiska verklighet som råder efter corona.

Preem meddelar också att företaget genomför omfattade omprioriteringar bland sina strategiska utvecklingsprojekt vid raffinaderierna och enligt Preems vd Magnus Heimburg ser företaget fram emot att leda den storskaliga och viktiga omställningen mot förnybara drivmedel.

― Även utbyggnaden av anläggningar för förnybara drivmedel kommer att kräva nya miljötillståndsansökningar. Därför är det jätteviktigt med effektiva och rättssäkra tillståndsprocesser. Det kommer vi på IKEM att fortsätta arbeta för, säger Rebecca Wennerberg.

För IKEM är det också viktigt att fortsätta poängtera att koldioxidutsläppen från tung industri ska regleras inom EU:s utsläppshandelssystem för växthusgaser, ett system som Sverige skapat tillsammans med de andra medlemsstaterna i EU. På det viset gäller lika spelregler för europeisk industri.

― Vi måste vi kunna höja blicken och se vad som blir alternativet om produktionen sker någon annanstans i världen. Vi har en av världens mest klimateffektiva industrier, den måste vi värna och därför behöver industrin hjälp av politiken om det ska vara möjligt att ställa om till ännu mer hållbara processer, säger Rebecca Wennerberg.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in