Skriv ut

Produktion av nödvändig skyddsutrustning och desinfektionsmedel

Med anledning av spridningen av Coronaviruset har IKEM fått en förfrågan av Regeringskansliet om våra medlemsföretag kan hjälpa till att ställa om sin produktion för att tillverka personlig skyddsutrustning för vårdpersonal. I första hand rör det sig exempelvis om masker, handskar, visir, desinfektionssprit mm. Det handlar även om att producera råmaterial, som behövs för att tillverka ovanstående. Det är ett stort nationellt koordineringsarbete och vi har redan satt igång en arbetsgrupp för detta.

Vi vill också veta om ni kanske redan idag har möjlighet att producera ovanstående, men hindras av t. ex. regulatoriska svårigheter. Det kan till exempel vara tillstånd, CE-märkning eller något annat.

Kan ni hjälpa till?

Kan du och ditt företag hjälpa till och producera skyddsutrustning eller råvaror till skyddsutrustning? I sådant fall vill vi att du omgående hör av dig till Andreas Strömberg här på IKEM som är koordinator. 

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in