Skriv ut

Råd inför lönesamtalet

Cheferna har en central roll i lönearbetet. Det är chefen som bäst kan avgöra sin medarbetares måluppfyllelse, kompetens och prestation. Därför ska chefen också ha befogenhet att sätta lönen, med utgångspunkt i de avtal och förutsättningar som gäller.

Presentera och motivera

Vid lönesamtalet ska den lönesättande chefen presentera och motivera den nya lönen för medarbetaren. För att samtalet ska bli så bra som möjligt är det viktigt att skapa förtroende för lönesättningsmodellen och att du som är chef tar ansvar för lönesättningen. Återkoppla gärna till tidigare utvecklingssamtal, så att medarbetaren får förståelse för resonemanget. Det är med andra ord viktigt att cheferna har både förståelse och tillit för processen.

Tydliga kriterier

Samtalet underlättas om tydliga kriterier finns som utgångspunkt för bedömningarna. Vi rekommenderar ni har kommunicerat gällande lönekriterier till medarbetarna i god tid inför lönesamtalet. Självklart ska lönesamtalet även ge tillfälle för medarbetaren att få komma till tals.

Lönen är viktig för alla

Lönen är viktig för oss alla, och därmed också något som är laddat med såväl känslor som argument. Därför kan samtal om lönen upplevas som ett svårt ämne för många lönesättande chefer.  IKEM har en kortfattad checklista på förberedelser som kan vara till hjälp för dig som är lönesättande chefer inför lönesamtalet.

Checklista inför lönesamtalet

 • Information
  Praktisk information till medarbetarna om lönerevisionen och syftet med lönesamtalet samt förslag på tid och plats.
 • Bedömning
  Saklig bedömning av medarbetarens resultat med stöd av företagets bedömningsverktyg/lönekriterier.
 • Löneläge
  Bedömning av medarbetarens löneläge med stöd av företagets lönestruktur, marknadslöner och annat jämförelsematerial.
 • Mentalt
  Förberedelse för att möta medarbetaren och vara klar över vad som ska sägas och hur det bör sägas.
 
 
 
 
 
 
 

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in